ارزیابی فناوری

ارزیابی فناوری

ارزیابی فناوری

با توجه به جایگاه اقتصاد دانش بنیان به عنوان راهبرد اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع امروزی و همچنین وجود منابع مالی محدود برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، ضرورت تمرکز و شناخت مستمر ویژگی های این شرکت ها اعم از قبول یا رد، صحت و سقم فعالیت و همچنین روند فعالیت آنها نسبت به خط مشی های تعیین شده در چهار حوزه مورد بررسی قرار می گیرد تا منابع مالی حمایتی محدود، درست در اختیار شرکت های فعال و کارآمد قرار گیرد، این چهار حوزه عبارتند از:

–           علمی و تحقیقاتی،

–           اقتصادی و فناوری،

–           تعامل و هم افزایی و

–           سازمانی و پرسنلی

شرکت سنجش در طول ۷سال حضور خود در این عرصه، تلاش نموده است تا به سفارش سازمان های کارفرما همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و پارک فناوری پردیس، بیش از ۳۰۰ شرکت¬ و بالغ بر ۱۲۰۰ طرح را در امر خطیر و حساس سنجش فناوری، بررسی و ارزیابی نماید.

 

تجربه موفق:

ارزیابی۲۵۰ طرح از سوی جشنواره نوآوری و شکوفایی به میزبانی بنیاد ملی نخبگان، طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۹

کلیدواژه خود را وارد کنید