تدوین گزارش امکان سنجی(FS)

تدوین گزارش امکان سنجی(FS)

تدوین گزارش امکان سنجی(FS)

با توجه به اینکه گزارشات امکان سنجی، فرآیندی کنترل شده برای مشخص شدن همزمان مشکلات و مزایای اجرای یک پروژه یا ورود یا عدم ورود به یک موقعیت سرمایه گذاری است، ضرورت تدوین این گزارشات که به طور استاندارد باید توسط اشخاص ثالث که ذی نفع نبوده و می تواند راهنمایی به دور از سوگیری به سرمایه-گذار و سرمایه پذیر ارایه دهد، دیده می شود چرا که  در طول سال های اخیر، بسیاری از طرح های بزرگ و کوچک صنعتی، بدون رعایت اصول و استانداردهای لازم که ریشه در عدم شناخت چارچوب و ارکان بازار دارد، تنها با پیروی از فرآیند نه چندان مستحکم آزمون – خطا و یا به استناد چشم اندازهای دروغین و سطحی بازار، با تحمیل سرمایه های گزاف، در شرایط بسیار نابسامانی بسر می¬برند.

شرکت سنجش علی رغم وجود موانع و تنگناهای بسیار ساختاری و اجرایی تلاش نموده است تا با اتخاذ روش های نوین و کاربردی و بهره گیری از آخرین آمار و اطلاعات موجود در مراکز معتبر و پردازش آن، در پیش بینی روند آتی طرح ها به صاحبان یا سرمایه گذاران و موسسات تأمین مالی کسب و کار کمک نماید.

در همین راستا شرکت شرکت سنجش با بیش از ۱۰۰ طرح توجیهی که توسط کارشناسان این شرکت در حوزه¬های مختلف و به سفارش کارفرمایان خود اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری نانو، بنیاد ملی نخبگان و پارک فناوری پردیس به ارایه این خدمت در طول فعالیت خود نموده است.

Enter your keyword