مشاوره تأمین مالی

مشاوره تأمین مالی

مشاوره تأمین مالی

با توجه به اینکه در حال حاضر به واسطه رشد و توسعه بازار سرمایه و همچنین کمرنگ شدن تدریجی نقش دولت در امور سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها به واسطه اجرای سیاست های خصوصی سازی، بحث تأمین مالی از طریق بازار سرمایه جذابیت بیش از پیش داراست، بنابراین با نگاهی به ساختار، ملزومات وحوزه های تأمین مالی سازمان ها و نهادهای مالی و حمایتی در کشور و همچنین مشکلات متعدد شرکت های نوپا و دانش بنیان در امر تأمین مالی در مراحل مختلف چرخه عمر خود، ضرورت حضور مشاورانی به چشم می خورد که از یک سو به مشکلات و نیازهای یک شرکت نوپا یا دانش بنیان اشراف داشته باشد و از سویی دیگر به اهرم های مختلفی که از سوی سرمایه گذاران و حامیان مالی تحت اشکالی همچون، وام، مشارکت، لیزینگ و ضمانت نامه ها ارایه می شود، احاطه داشته باشد.

شرکت سنجش مفتخر است که طی سال های فعالیت خود با بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و بدهی شرکت ها، تعیین نوع و جایگاه طرح، حوزه فعالیت و نیاز صاحبان طرح، نوع تأمین مالی اعم از بلاعوض، وام قرض الحسنه، مشارکت مدنی و سرمایه گذاری خطر پذیر را تعیین نموده تا شرکت ها در کوتاهترین زمان ممکن تأمین مالی شوند و در عین حال بتوانند ابزار و روش تأمین مالی با حداقل ریسک و هزینه را انتخاب نمایند.

Enter your keyword