services

برگزاری کارگاه آموزشی (در حوزه مدیریت کسب و کار)

برگزاری کارگاه آموزشی (در حوزه مدیریت کسب و کار)

توجه خاصی که طی دهه اخیر در جهان به نیروی انسانی فعال در صنایع مختلف شده است، حاکی نقش موثر این بخش از منابع در اقتصاد و جامعه است بنابراین با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیق آن در مسائل اجتماعی و اقتصادی و همچنین نیاز سازمان¬ها به افرادی متخصص در هر جایگاه […]

Read More
پژوهش در حوزه فناوری و نوآوری

پژوهش در حوزه فناوری و نوآوری

طی سال های اخیر به دلیل توجه روزافزون به ارتقای توسعه علمی و فناوری کشور و هماهنگی بین بخشی در حوزه های علمی، فناوری وتحقیقاتی کشور و اختصاص توجه ویژه به بحث پژوهش در راستای تحقق اولویت-های کشور، مطالعات تطبیقی بسیاری انجام شده است تا از انحرافات احتمالی جلوگیری کرده و برای عدم تحقق اهداف […]

Read More
مشاوره و تهیه نسخه تجاری سازی

مشاوره و تهیه نسخه تجاری سازی

تجاری سازی در واقع روند حرکت و یا فرآیند معرفی یک محصول جدید و یا حتی یک روش تولید جدید به بازار است؛ تجاری­سازی را در تعریفی دیگر می­توان به عنوان رویه آغازین تبدیل یک نوآوری یا خلاقیت به یک محصول یا خدمت یا فرآورده قابل ترقی تجاری تعریف نمود.بنابراین برای اینکه نتایج تحقیقات در […]

Read More
ارزیابی فناوری

ارزیابی فناوری

با توجه به جایگاه اقتصاد دانش بنیان به عنوان راهبرد اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع امروزی و همچنین وجود منابع مالی محدود برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، ضرورت تمرکز و شناخت مستمر ویژگی های این شرکت ها اعم از قبول یا رد، صحت و سقم فعالیت و همچنین روند فعالیت آنها […]

Read More
تدوین طرح کسب و کار BP و تدوین مدل کسب و کار BM

تدوین طرح کسب و کار BP و تدوین مدل کسب و کار BM

امروه میدانیم که داشتن یک ایده خوب و سرمایه کافی، شرط لازم شروع یک کسب و کار موفق هست اما شرط کافی نیست، داشتن یک برنامه ریزی دقیق با توجه به شرایط اقتصادی، کسب اطلاعات دقیق و علمی از بازار هدف، رقبا و منابع مختلف مورد نیاز از ضروریات موفقیت در کسب و کار است، […]

Read More
تهیه گزارش مطالعه بازار

تهیه گزارش مطالعه بازار

هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصولات یا خدمات گوناگونی می باشد که هدف از اجرای آن ارایه محصول یا خدمت به بازار مصرف است. نقش اصلی این گزارش فراهم آوردن فضایی است تا یک شرکت یا یک سازمان با نمایش عمیق از مشتریان یا مصرف کنندگان به منظور برآوردن نیازهای خود بهتر […]

Read More
تدوین گزارش امکان سنجی(FS)

تدوین گزارش امکان سنجی(FS)

با توجه به اینکه گزارشات امکان سنجی، فرآیندی کنترل شده برای مشخص شدن همزمان مشکلات و مزایای اجرای یک پروژه یا ورود یا عدم ورود به یک موقعیت سرمایه گذاری است، ضرورت تدوین این گزارشات که به طور استاندارد باید توسط اشخاص ثالث که ذی نفع نبوده و می تواند راهنمایی به دور از سوگیری […]

Read More
مشاوره تأمین مالی

مشاوره تأمین مالی

با توجه به اینکه در حال حاضر به واسطه رشد و توسعه بازار سرمایه و همچنین کمرنگ شدن تدریجی نقش دولت در امور سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه ها به واسطه اجرای سیاست های خصوصی سازی، بحث تأمین مالی از طریق بازار سرمایه جذابیت بیش از پیش داراست، بنابراین با نگاهی به ساختار، ملزومات […]

Read More
مدیریت، برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه

مدیریت، برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه

با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنایع درکشورو افزایش تدریجی طرح های عمرانی و صنعتی جدید، برنامه ریزی و مدیریت پروژه صحیح در این بخش ها از ارکان ضروری به حساب می آید. از آنجا که مدیریت پروژه فرآیندی است که با بهره گیری از سه ابزار برنامه ریزی، اجرا و نظارت باعث […]

Read More
ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری

از آنجا که دانش فنی جزء داراییهای فکری بوده و از ارزش غیر ملموس برخوردار است، تبدیل کردن ارزش غیر ملموس آن به صورت ملموس و بیان آن به زبان پولی، هدف اصلی و همچنین یکی از چالش های عمده در ارزش‌گذاری فناوری میباشد. هر چند قیمت نهایی یک ”بسته فناوری“ در پشت میز مذاکره […]

Read More

Enter your keyword