سربازی

سربازی نخبگان یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده برای کمک به شرکت های دانش بنیان است که به همت مسئولین امر اعم از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، پارک علم و فناوری پردیس، شبکه نوآوری تهران (تینت)، شرکت سوران و شرکت سنجش فناوری خاورمیانه شکل گرفت.

در این طرح، نخبگان و استعدادهای برتر، پس از تایید صلاحیت توسط بنیاد نخبگان وارد فرایند شده و میتوانند دوران خدمت سربازی خود را در شرکت دانش بنیان خود بگذرانند و در قالب دو طرح زیر شروع به فعالیت کنند

پروژه جایگزین در شرکت دانش بنیان

به روزرسانی: ۱ دی ۹۷
وارد شده به فرایند 90پرونده
در حال اجرا 80پرونده
به اتمام رسیده 70پرونده
شروع فرایند

امریه در شرکت دانش بنیان

به روزرسانی: ۱ دی ۹۷
وارد شده به فرایند 90پرونده
در حال اجرا 80پرونده
به اتمام رسیده 70پرونده
شروع فرایند

کلیدواژه خود را وارد کنید