سوالات متداول سربازی

۱-آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام‌وظیفه می‌تواند برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت درخواست ارسال نماید ؟ 

خیر، فرآیند تکمیل اطلاعات و ارائه درخواست حداقل ۳ ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسال درخواست اعزام، تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز لازم را طی نموده است) و در صورت تایید فرد و شرکت، فرد از طریق معاونت  علمی و فناوری به ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان نیروی امریه معرفی خواهد شد.

 

۲-چک های تضمین را چه کسی باید امضا کند و چه زمانی عودت داده میشود؟

چک های تضمین توسط شرکت تهیه و امضا میشود (شرکتی که فرد میخواهد در آن پروژه انجام دهد یا در آنجا امریه شود) و زمان عودت آن پس از صدور کارت پایان خدمت فرد متقاضی خواهد بود.

برای پس گرفتن چک های تضمین، یک فرد با معرفی نامه رسمی از شرکت متقاضی، به کارگزاری مراجعه نموده، رسید چک ها را تحویل داده و اصل آنها را تحویل میگیرد.

توجه کنید که چک ها به هر شخصی مانند راننده، پیک و امثال آن تحویل نمیشود.

 

۳-تاریخ چک های تضمین چگونه تنظیم شوند؟

یکی از چک‌ها باید به تاریخ روز و چک دیگر به تاریخ شش ماه بعد تنظیم شود.

 

۴-چک‌های صادر شده بابت تضمین چه مواردی است و در چه مواقعی نقد میشوند؟

این چک ها بابت تضمین حقوق ماهیانه و بیمه فرد متقاضی است و در صورت عدم پرداخت حقوق و بیمه سرباز فناور توسط شرکت، کارگزار مجاز است که از چک تضمین استفاده نماید و کلیه هزینه‌های جانبی مربوط به نقد نمودن چک تضمین اعم از هزینه‌های بانکی و وکیل و امثال آن بر عهده شرکت خواهد بود

 

۵-چه هزینه هایی برعهده متقاضی دریافت تسهیلات است؟

هیچ هزینه ای برعهده شخص متقاضی نیست و هزینه ها همگی بر عهده شرکت استفاده کننده از وی خواهد بود.

 

۶-انجام پروژه جایگزین خدمت یا امریه در داخل چه شرکتهایی میسر است؟

در صورتی که شرکت دانش بنیان باشد فرد متقاضی می تواند در همان شرکت امریه شود یا پروژه جایگزین خود را تعریف نماید. در غیر این صورت به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده و به صلاح دید آن سازمان به یکی از ادارات دولتی و یا نهاد های نظامی جهت تعریف و انجام پروژه جایگزین معرفی خواهد شد.

 

۷-تفاوت سرباز پژوهشی و سرباز امریه در چه مواردی است؟

 • حضور سربازان امریه در شرکت مانند سایر کارکنان می باشد و حضور آن ها در روزهای کاری در شرکت الزامی است (بازرس ستاد کل میتواند جهت نظارت، بدون اطلاع قبلی به شرکت مراجعه نموده و از حضور فرد اطمینان حاصل نماید) و لذا جهت انجام ماموریت حتما باید از قبل این موضوع را به کارگزار اطلاع دهید. در حالی که سربازان پژوهشی می توانند خارج از محیط شرکت نیز به فعالیت خود بپردازند.
 • با توجه به اینکه در طرح پژوهشی فرد متقاضی یکی از مشکلات اساسی شرکت را حل خواهد کرد، حقوق دریافتی وی نیز نسبت به امریه بیشتر است.
 • سربازهای امریه دوره آموزشی خود را در نیروی زمینی ارتش میگذرانند.
 • طول دوره سربازی در موضوع امریه دو سال و در طرح پژوهشی ۱۴ تا ۱۹ ماه می باشد.
 • سرباز امریه در طول دوره خدمت خود مجاز به خروج از کشور نمی باشد.

 

۸-شرایط پذیرش سرباز امریه در شرکت‌های دانش بنیان چیست؟

 • متقاضی باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ اعزام برای استفاده از تسهیلات امریه اقدام نماید.
 • حداقل امتیاز نخبگی برای استفاده از تسهیلات امریه ۶۰ می باشد.
 • حداقل فروش اظهار شده شرکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد.

 

۹-تعهدات شرکت دانش بنیان نسبت به سرباز فناور چیست؟

شرکت  موظف به پرداخت حقوق ماهیانه،  بیمه و همچنین تامین تسهیلات و هزینه های مورد نیاز برای انجام پروژه فرد متقاضی در شرکت می باشد.

 

۱۰-تعهدات مالی شرکت نسبت به کارگزار چیست؟

شرکت موظف است هزینه ارزیابی (داوری) طرح ها و همچنین گزارش های پیشرفت مربوط به آنها را پرداخت نماید که در طرح پژوهشی این هزینه برابر ۱۵ میلیون ریال و در امریه ۱۰ میلیون ریال است؛ همچنین در مورد بحث امریه، شرکت موظف به تامین هزینه های سرباز فناور در دوره آموزشی وی (معادل ۲۰ میلیون ریال) می باشد.

 

۱۱-آیا دوره آموزشی جزو زمان قرارداد است؟

در طرح پروژه جایگزین، دوره آموزشی جزو زمان قرار داد حساب نمیشود به عنوان مثال چنان چه زمان انجام پروژه طبق پروپوزال مصوب ۱۴ ماه باشد، سرباز فناور پس از گذراندن دوره آموزشی بایستی ۱۴ ماه بر روی پروژه مذکور زمان صرف نماید ولی در طرح امریه که مدت آن ۲۴ ماه است، ۲ ماه از آن برای دوره آموزشی در نظر گرفته میشود.

 

۱۲-در دوره آموزشی حقوق و بیمه بر عهده کیست؟

در این دوره سرباز فناور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح است و کلیه مباحث حقوق و بیمه وی بر عهده آن سازمان خواهد بود.

 

۱۳-فیش های واریزی مربوط به حقوق و بیمه که در گزارش های پیشرفت باید ارسال شود باید چه شرایطی داشته باشد؟

فیش (رسید) حقوق دریافت شده باید دقیقا برابر جداول حقوق اعلام شده باشد و چنانچه از نظر شرکت سرباز فناور فردی با ارزش تلقی میشود که شایستگی دریافت حقوق بیشتر را دارد، بایستی به صورت توافق فی مابین با شخص سرباز فناور مابه التفاوت حقوق را به وی پرداخت نماید.

در مورد حق بیمه واریزی، بایستی بر اساس جداول اعلام شده، حق بیمه سرباز فناور پرداخت شود؛ حق بیمه بایستی در دو فیش و به دو شماره حساب جداگانه واریز شود که یکی از آنها مربوط به حق بیمه خدمات درمانی و مکمل و دیگری مربوط به حق بیمه بازنشستگی است.

 

۱۴-میزان حقوق دریافتی در دوره آموزشی چه میزان است؟

با توجه به آنکه در دوره آموزشی سرباز فناور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرد، حقوق وی بر اساس ملاک های آن سازمان تعیین میشود.

 

۱۵-چه زمانی به پلیس+۱۰ جهت انجام مراحل دریافت برگ سبز و برگ اعزام مراجعه کنیم؟

حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ دفاع از پایان نامه فرد باید برای تعیین تکلیف به پلیس +۱۰ مراجعه نماید. با توجه به اهمیت این موضوع بهتر است پیش از مراجعه به پلیس+۱۰ امور مربوط به نخبگی انجام شده باشد و برای دریافت تسهیلات امریه از ۳ ماه پیش از اعزام، فرد باید در سامانه تی نت ثبت نام و مراحل را طی نماید و با معاونت علمی تعاملات لازم را انجام دهد.

 

۱۶-آیا در انتها طرح پژوهشی الزام به انتشار مقاله یا کتاب هست؟

خیر در این مورد نیازی انتشار مقاله یا کتاب نیست ولیکن طرح منذکور بایستی از نظر علمی دارای اعتبار مناسب باشد و به خوبی منبع دهی شده باشد.

 

۱۷-منظور از پروپوزال در امریه چیست؟

در پروپوزال مربوط به امریه بایستی مشخص شود که فرد قرار است چه فعالیت هایی در شرکت انجام دهد (شرح فعالیت) و بتواند در مورد پیشرفت کار خود ارائه گزارش نماید

ی

۱۸- هر شرکت چند نفر را میتواند برای تسهیلات سربازی به کار گیرد؟

برای تسهیلات امریه، هر شرکت میتواند حداکثر ۵ فر را معرفی نماید؛ برای شرکت هایی بالای ۱۰۰ میلیون تومان فروش اظهار شده دارند، بازای هر ۳۰۰ میلیون یک شخص دیگر را نیز میتوانند معرفی نمایند

در مورد تسهیلات پروژه جایگزین، شرکت بایستی بالای ۱۰۰ میلیون تومان فروش اظهاری داشته باشد و حداکثر دو نفر را میتواند به کار گیرد

 

۱۹- در چه صورتی امکان خروج از کشور برای سرباز فناور وجود دارد؟

برای سربازان موضوع امریه این امکان وجود ندارد ولی برای سربازان موضوع پروژه جایگزین خدمت، تنها در صورتی که خروج از کشور در راستای پیشبرد اهداف پروژه باشد میسر خواهد بود

 

۲۰- برای استفاده از تسهیل امریه در چه زمان هایی چه کارهایی انجام دهم؟

اول آنکه از موعد شما برای معرفی خود جهت انجام خدمت سربازی نباید گذشته باشد (مثلا حداکثر ۶ ماه پس از فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد باید اقدامات لازم را آغاز کنید)

دوم بایستی از بنیاد نخبگان و استعدادهای برتر، حداقل امتیاز ۶۰ را کسب کنید

فرض کنید قصد دارید اول اسفند ماه اعزام شوید، برای این کار، اول آذر ماه باید وارد سامانه تینت شوید و مراحل ثبت نام خود را یکی پس از دیگری طی نمایید، چنانچه پروپوزال شما مورد تایید داور قرار گیرد، استعلام حراست شما آغاز میشود. اگر این استعلام مورد تایید باشد، ابتدای دی ماه به مراکز پلیس+۱۰ شهر خود مراجعه کرده و در اولین فرصت (تا ) مراحل پزشکی و واکسن را بگذرانید و برگ سبز را دریافت و بارگذاری نمایید. در این صورت نامه تخصیص شما به دانشگاه دفاع ملی صادر میشود

 

۲۱- امریه های معاونت علمی زیر نظر کدام سازمان محسوب میشوند؟

همه افراد موضوع امریه در شرکت های دانش بنیان، زیر نظر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا) محسوب میشوند و باید در برگ اعزام آنها نام این سازمان نوشته شده باشد، در غیر این صورت فرایند تخصیص آنها دچار مشکل شده است.

 

۲۲- برگ اعزام خود را از کجا تهیه کنم؟

پس از ارسال برگ سبز خود به معاونت علمی، حدود یک ماه بعد میتوانید به بخش مُد عملیات نیروی زمینی ارتش (نبش اتوبان ارتش) مراجعه نمایید و اسکن برگ اعزام را پس از دریافت، تحویل معاونت علمی دهید

 

۲۳- چه مسئولی از شرکت باید مستندات مورد نیاز را تایید نماید؟

توجه داشته باشید که تعهد نامه، قرارداد و چک های تضمین را باید مدیر عامل شرکت، مطابق آخرین آگهی تغییرات در سایت روزنامه رسمی امضا نماید

نکته مهم اینست که چنانچه حساب چک تصمین چند امضائه باشد، بایستی همه افراد بیان شده در رونامه رسمی آن را امضا کنند

توصیه میشود که پیش از دریافت امضای مدارک از مدیران شرکت، پیش نویس آنها را ارسال کنید و چنانچه همه موارد مورد تایید کارگزار بود، اقدام به دریافت امضاها کنید

در شرکت های بزرگ ممکن است پروژه/ امریه شما زیر نظر یک واحد از سازمان انجام پذیرد، در این صورت امضای مدیر بالادستی آن واحد میتواند پروپوزال شما را امضا و تایید نماید.

 

۲۴- گزارش های پیشرفت چند وقت یکبار باید ارسال شود و چه مواردی باید گزارش شود؟

چه در بحث امریه و چه در بحث پروژه جایگزین، باید هر سه ماه یکبار نسخه گزارش مورد تایید مدیران شرکت (امضا شده pdf) و نسخه متنی (doc) به کارگزار ارسال شود

اولین گزارش پیشرفت باید یک ماه پس از تاریخ شروع به کار ارسال شود تا شرکت و سرباز فناور با فرایند آشنا شوند (یک ماه پس از دوره آموزشی)

علاوه بر گزارش پیشرفت کار بایستی اسناد مالی مورد تایید شرکت در خصوص حقوق واریزی فرد و همچنین حق بیمه های وی (بیمه درمانی و بیمه بزنشستگی هر یک جداگانه) نیز ارسال شود

در مورد سربازان موضوع امریه، علاوه بر موارد فوق، باید ریز ساعت کاری، مرخصی ها و ماموریت ها نیز ارسال شود

 

۲۵- اگر قبل پروژه کسری خدمت انجام داده باشم، آیا مورد تایید است؟

این افراد باید نامه ای که مبنی بر تایید کسری توسط نخبگان نیروهای مسلح می باشد را ارایه دهند.
همچنین باید نامه ای از طرف شرکت ارایه شود که کسری مذکور را پذیرفته و مدت پروژه را قبول میکند.بر این اساس پرونده جلو رفته و نامه نگاریها انجام میشود در صوت تایید ستاد کل مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

 

26- سازمان به کارگیر در طرح پژوهشی چه موردی باید انتخاب شود؟

چنانچه خدمت قبلی داشته اید، نام سازمان قبلی را انتخاب کنید، در غیر این صورت انتخاب گزینه ها تفاوتی ندارد (نکته آنست که تا انتهای خدمت خود به سازمان انتخابی ابتدایی خود واریز کنید و در میانه راه به سازمان دیگری واریز نداشته باشید)

بخش زیر برای افزایش امتیاز نخبگی است. چنانچه شرکت و شخص، امتیاز و شرایط لازم برای استفاده فرد در داخل شرکت دانش بنیان را کسب نکنند، فرد متقاضی به یکی از سازمان های کشوری یا لشکری جهت انجام طرح جایگزین خدمت معرفی میشود. با این امر شخص میتواند به همکاری خود با شرکت، بصورت پاره وقت ادامه دهد.

۱-هدف از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی چیست؟

این تسهیلات با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نوآورانه دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی آنان اعطا می‌شود.

 

۲-تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی چه امکاناتی را در اختیار مشمولان قرار می‌دهد؟

مشمولان این جایزه با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را، مشتمل ‌بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی می‌کنند. زمان این دوره دست‌کم نصف دوره سایر مشمولان است و برگزیدگان می‌توانند قبل از دریافت کارت پایان خدمت، به استخدام دستگاه‌های غیر‌نظامی درآیند.

 

۳-آیا دانش‌آموختگانِ‌برتر از معافیت نخبگانی بهره‌مند می‌شوند؟

خیر! استفاده از این تسهیلات به معنی معافیت نیست و فرد باید خدمت خود را با شرایط متفاوت (دست‌کم نصف دوره معمول) و همراه با اجرای فعالیتی تخصصی (مثلاً طرحی پژوهشی، فنّاورانه یا فرهنگی) سپری کند.

 

۴-آیا موضوع اجرای طرح پژوهشی مربوط به خدمت نظام وظیفه توسط بنیاد تعیین می‌شود؟

خیر! موضوع و مکان طرح های پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین می‌شود.

 

۵-آیا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظیفه تخصصی نیاز به گذراندن دوره آموزش نظامی دارند؟

بله! این دوره برای آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت ۴۵ روز در دو مقطع زمانی (تیرماه و دی ماه هر سال) برگزار می‌شود.

 

۶-زمان دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی چقدر است؟

حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز است.

 

۷-آیا مشمولان می‌توانند در دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی به تحصیل مشغول باشند؟

خیر! مگر اینکه دانشجوی دوره دکتری تخصصی و در حال گذراندن رساله باشند.

 

۸-آیا اگر متقاضیان در دوران تحصیل، مشمول جایزه‌های تحصیلی بنیاد شده باشند، می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند؟

خیر! هرساله فعالیت‌های نخبگانی دانش‌آموختگان باید بررسی شود و درصورت کسب حدنصاب امتیاز مشمول این تسهیلات می‌شوند. البته چنانچه متقاضی در زمان تحصیل مشمول جوایز تحصیلی بنیاد شود، این موضوع به عنوان یکی از فعالیت‌های نخبگانی وی در نظرگرفته می‌شود و به ازای هر سال مشمولیت، امتیازی به وی اختصاص می‌یابد.

 

۹-دانش‌آموختگان کدام دانشگاه‌ها مشمول تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی می‌شوند؟

مشمولان از میان دانش‌آموختگان همه مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد، انتخاب می‌شود.

 

۱۰-نحوه ارسال درخواست استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی چگونه است؟

دانش‌آموختگان داخل کشور برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی دانشگاهی و تسهیلات نظام‌وظیفه فنّاور می‌باید به سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir مراجعه و درخواست خود را بارگذاری کنند. دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور نیز برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی غیر مقیم باید به پایگاه اطلاعاتی متخصصان غیرمقیم (به نشانی: (http://international.bmn.ir مراجعه و درخواست خود را بارگذاری کنند.

 

۱۱-اولین گام برای درخواست تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی چیست؟

دانش‌آموختگانِ مؤسسه‌های علمی می توانند درخواست خود برای استفاده از تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی: sina.bmn.ir ) بارگذاری کنند  .

 

۱۲-متقاضیان در چه بازه‌های زمانی می‌توانند درخواست خود را برای بهره‌مندی از تسهیلات برای بنیاد ارسال کنند؟

متقاضیان در هر زمانی که دانش‌آموخته شوند، مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی در سامانه بارگذاری کنند و بنیاد حداکثر تا ۴۵ روز پس از بارگذاری درخواست، سوابق را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند.

 

۱۳-متقاضی چند بار می‌تواند برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه اقدام کند؟

چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود یک بار دیگر (در محدوده دوره‌مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواست‌های دیگر تنها پس از گذشت شش ماه از زمان آخرین درخواست وی امکان‌پذیر است.

 

۱۴-دانش‌آموختگان کدام دوره‌های تحصیلی می‌توانند متقاضی استفاده از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی باشند؟

این جایزه به دانش آموختگان برترِ دوره‌های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعطا می‌شود. نکته مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش‌آموخته‌ باشد.

 

۱۵-آیا دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری حرفه‌ای، تخصص و فوق تخصصی پزشکی نیز می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند؟

بله! دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» محسوب می‌شوند و دانش‌آموختگان دوره‌های «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش‌آموختگان دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

 

۱۶-آیا دانشجویان می‌توانند از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند؟

خیر! تنها دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از دفاع موفقیت‌آمیز از طرح پیشنهادی رساله دکتری (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع خود می‌توانند هم‌زمان با گذراندن رساله دکتری از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شوند.

 

۱۷-آیا دانش‌آموخته برتر می‌تواند هم‌زمان هم از جایزه شهید چمران و هم نظام‌وظیفه تخصصی بهره‌مند شود؟

بله! دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصی مجازند هم‌زمان با دوره نظام‌وظیفه تخصصی، به عنوان پژوهشگر پسادکتری به فعالیت بپردازند و از جایزه شهید چمران نیز بهره‌مند شوند.

 

۱۸-اگر فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظیفه، در میانه خدمت در دوره‌ای بالاتر در دانشگاه پذیرفته شود چه می‌شود؟

در این صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظیفه ترخیص شود و پس از پایان تحصیل در مقطع بعدی، دوباره باید در فرایند انتخاب دانش‌آموخته برتر شرکت کند تا بتواند از تسهیل نظام وظیفه بهره‌مند وشود.

 

۱۹-آیا مشمولان در صورت ادامه تحصیل در حین خدمت نظام‌وظیفه تخصصی و در همان مقطع تحصیلی، بعد از پایان تحصیل همچنان می‌توانند از مزایای این جایزه استفاده کنند؟

خیر! در این صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظیفه ترخیص ‌شود و پس از پایان تحصیل دوباره باید در فرایند انتخاب دانش‌آموخته برتر شرکت کند تا بتواند از تسهیل نظام وظیفه بهره‌مند شود.

 

۲۰-چنانچه فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظیفه، در میانه خدمت مشغول به تحصیل شود و انصراف خود را اعلام کند، سپس بعد از پایان مقطع جدید دوباره مشمول تسهیلات نظام وظیفه شود، آیا امکان ادامه طرح قبلی برای وی وجود دارد؟

تصمیم‌گیری در این مورد در اختیار ستاد کلّ نیروهای مسلح است و بنیاد در این زمینه ورود پیدا نمی‌کند.

 

۲۱-چرا اگر مشمولِ خدمتِ نظام وظیفه، در میانه خدمت در دانشگاه پذیرفته شود، نمی‌تواند هم‌زمان هر دو را ادامه دهد؟

باتوجه به اینکه تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی صرفاً برای جامعه دانش‌آموختگان طراحی شده است، تنها این افراد می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. از این رو چنانچه دانش‌آموخته در دانشگاه پذیرفته شود از جامعه دانش‌آموختگان خارج و وارد جامعه دانشجویی می‌شود به همین دلیل باید انصراف خود از تسهیلات خدمت نظام وظیفه را اعلام کند.

 

۲۲-آیا مشمولان می‌توانند قبل از اتمام خدمت به استخدام در آیند؟

بله! مشمولان مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دوره آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.

 

۲۳-پرداخت حقوق دوره نظام‌وظیفه تخصصی به مشمولان چگونه است؟

پرداخت حقوق به مشمولان، مطابق مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.

 

۲۴-آیا برای کسب موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع قالب مشخصی وجود دارد؟

بله! بدین منظور دانشجویانی که به‌طور موفقیت آمیز از طرح پیشنهادی خود دفاع کرده‌اند می‌باید کاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و دانشگاه را برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی»، که در سامانه اطلاعاتی بنیاد قابل دسترسی است، تکمیل کنند.

 

۲۵-شرایط اولیه دانش‌آموخته برای بهره‌مندی از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی فنّاور چیست؟

دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی (و دانشجویان دکتری که از طرح پیشنهادی رساله خود دفاع موفقیت آمیز کرده‌اند) چنانچه در یکی از شرکت‌های مشمول مشغول به فعالیت باشند، می‌توانند درخواست خود را مبنی بر استفاده از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور ارائه کنند.

 

۲۶-شرایط شرکت‌‌ها برای استفاده از سهمیه دانش‌آموخته‌برترِ فنّاور چیست؟

شرکت­‌ها  باید دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشند.

 

۲۷-کدام‌یک از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌های مشمول شناخته‌می‌شوند؟

شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیانِ مشمول قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی و نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/۸/۱۳۸۹ و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی شده از سوی نهادهای توسعه فنّاوری و نوآوری که از سوی مرکز تأیید می‌شود، شرکت‌های فعال در حوزه فنّاوری محسوب می‌شوند.

 

۲۸-شرایط دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری برای بهره‌مندی از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی فنّاور چیست؟

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموخته مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد

ب. دانش­آموخته باید در یکی از شرکت­های مذکور به مدت دست کم سه ماه (بر اساس فهرست بیمۀ شرکت) به طور تمام­وقت به فعالیت مشغول بوده باشد.

ج. حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت‌های نخبگانی را کسب کرده باشد.

 

۲۹-شرایط دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ برای بهره‌مندی از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی فنّاور چیست؟

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموخته مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.ب. دانش­آموخته باید در یکی از شرکت­های مذکور به مدت دست کم سه ماه (بر اساس فهرست بیمۀ شرکت) به طور تمام­وقت به فعالیت مشغول بوده باشد.

ج. حداقل امتیاز مورد نیاز از فعالیت‌های نخبگانی را کسب کرده باشد.

 

۳۰-باتوجه به اینکه از زمان شروع خدمت، بیمه متقاضی در شرکت قطع می‌شود، وی چگونه می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود؟

سابقه بیمه پرداختی متقاضیانی که در حین گذراندن دوره خدمت نظام‌وظیفه هستند، تا قبل از تاریخ شروعِ ‌خدمت آنان در نظرگرفته می‌شود.

 

۳۱-حداقل امتیاز لازم برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی چه میزان است؟

دانش‌آموخته در دوره کارشناسی باید دست‌کم ۱۰۰ امتیاز، در دوره کارشناسی‌ارشد باید دست کم ۱۱۰ امتیاز و در دوره دکتری تخصصی می‌باید دست کم ۱۲۰ امتیاز از مجموع فعالیت‌های نخبگانی کسب کند. چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از مجموع امتیازهای مذکور را کسب کرده باشد، پرونده او در فرایند وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظرکارگروه نظام‌وظیفه فنّاور بستگی دارد.

 

۳۲-میزان امتیازی که دانش آموخته دوره کارشناسی باید از فعالیت های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟

دانش آموخته دوره کارشناسی لازم است دست کم ۶۰ امتیاز از فعالیت های فنّاورانه کسب کند. مجموع امتیاز مورد نیاز ۱۰۰ امتیاز است که فرد می تواند باقی امتیازها را از فعالیت های علمی،  فرهنگی و اجتماعی کسب کند.

 

۳۳-میزان امتیازی که دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باید از فعالیت های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد لازم است دست کم ۶۰ امتیاز از فعالیت های فنّاورانه کسب کند.  مجموع امتیاز مورد نیاز ۱۱۰ امتیاز است که فرد می تواند باقی امتیازها را از فعالیت های علمی،  فرهنگی و اجتماعی کسب کند.

 

۳۴-میزان امتیازی که دانش آموخته دوره دکتری تخصصی باید از فعالیت های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟

دانش آموخته دوره دکتری لازم است دست کم ۶۰ امتیاز از فعالیت های فنّاورانه کسب کند. مجموع امتیاز مورد نیاز ۱۲۰ امتیاز است که فرد می تواند باقی امتیازها را از فعالیت های علمی،  فرهنگی و اجتماعی کسب کند.

 

۳۵-آیا امتیاز دانش‌آموخته دوره دکتری با دانشجوی دکتری متفاوت است؟

خیر! دانشجوی دوره دکتری نیز لازم است دست کم ۶۰ امتیاز از فعالیت های فنّاورانه کسب کند. مجموع امتیاز مورد نیاز ۱۲۰ امتیاز است که فرد می-تواند باقی امتیازها را از فعالیت های علمی،  فرهنگی و اجتماعی کسب کند.

 

۳۶-مصادیق فعالیت‌های فنّاورانه چیست؟

الف.اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان (فعالیت تمام وقت در شرکت)ب. عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل 

ج. برگزیده شدن در مسابقه‌های ملی و جهانی مهارت/ جشنواره‌های مورد تأیید بنیادژ

د. دارا بودن اختراع‌های برگزیده

 

۳۷-مصادیق فعالیت‌های علمی چیست؟

الف. کسب رتبه برتر در آزمون‌های ورود به مؤسسه‌های علمی/ آزمون‌های سراسری علوم پزشکیب. موفقیت در دوره تحصیل (آموزشی، پژوهشی و …)

ج. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد

د. کسب رتبه برتر در المپیادهای دانش‌آموزی/ دانشجویی

 

۳۸-مصادیق فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی چیست؟

الف. عضویت در انجمن‌های علمی/فرهنگی دانشجویی، علمی تخصصی، هیئت مدیره انجمن‌های علمی، هیئت تحریه نشریه‌های علمی و سردبیری نشریه‌های علمیب. برگزیده جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های قرآنی

 

۳۹-سهمیه شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصیِ فنّاور چگونه تعیین می‌شود؟

هر یک از شرکت­های مشمول می­تواند یک تن و به ازای هر سه میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر پنج نفر کارشناس شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را معرفی کند.  سهمیه مذکور برای مدت یک سال (و بر اساس سال مالی شرکت) تعیین می‌شود و صرفا برای همان سال قابل استفاده است.

 

۴۰-حداکثر سهمیه هر شرکت برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه چقدر است؟

سقفی برای شرکت در نظر گرفته نشده است و شرکت ‌می‌تواند هر سال به ازای هر یک تن و به ازای هر سه میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر پنج نفر کارشناس شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را معرفی کند.

 

۴۱-چنانچه شرکتی از سهمیه خود در آن سال استفاده نکند، آیا سهمیه آن قابل انتقال به سال آتی است؟

خیر! سهمیه هر شرکت براساس سال مالی شرکت تعیین می‌شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است.

 

۴۲-چه نوع فعالیتی در شرکت ‌ها از مصادیق فعالیت‌های نخبگانی محسوب می‌شود؟

عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تخصصی تمام وقت در شرکت‌ها مصادیقی از فعالیت‌های نخبگانی مربوط به دانش‌آموخته برتر فنّاور است.

 

۴۳-دانش‌آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی فنّاور استفاده کنند؟

دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور حداکثرظرف سه سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش‌آموختگی و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور حداکثر ظرف شش سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش‌آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

 

۴۴-آیا مقاله نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود؟

بله! مقالات سه سال اخیر دانش آموختگان کارشناسی‌ارشد (و دانشجویان دکتری) و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان مقطع دکتری به عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می‌شود و هر یک دارای امتیازی است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله، کسی نمی‌تواند از این تسهیل بهره‌مند شود.

 

۴۵-آیا با داشتن دو مقاله امتیاز لازم برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه را به دست می‌آوریم؟

امتیاز مقاله باتوجه به نوع آن ( علمی- پژوهشی، بین‌المللی، کنفرانسی)، تعداد نویسندگان، جایگاه متقاضی در مقاله متفاوت است. از این رو نمی‌توان گفت با داشتن دو مقاله می‌توان امتیاز لازم را کسب کرد یا خیر.

 

۴۶-امتیاز مقاله چگونه محاسبه می‌شود؟

امتیاز مقاله باتوجه به جایگاه فرد و تعداد نویسندگان مقاله متفاوت است که این امتیاز براساس آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود.

 

۴۷-آیا سال انتشار مقاله نیز اهمیت دارد؟

بله! تنها مقالات پنج سال آخر دانش‌آموختگان دوره دکتری و سه سال اخیر دانش آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد (و دانشجویان دوره دکتری) در محاسبه امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

 

۴۸-آیا نگارش یا ترجمه کتاب نیز به عنوان فعالیت‌ نخبگانی محسوب می‌شود؟

بله! نگارش یا ترجمه کتاب یا فصلی از کتاب، مشروط بر آنکه کتاب غیر کمک درسی باشد و در دوره دانش‌آموختگی متقاضی منتشر شده باشد، به عنوان فعالیت نخبگانی در نظر گرفته می‌شود و امتیاز آن با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود.

 

۴۹-آیا رتبه برترآزمون سراسری ورود به مقطع کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد نیز امتیاز دارد؟

بله! رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ آزمون کارشناسی در گروه‌های ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی و زیر ۳۰۰ گروه‌های هنر و زبان‌های خارجه و زیر ۳۰ آزمون کارشناسی ارشد نیز به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود و دارای امتیاز است.

 

۵۰-چنانچه فردی دارای شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای ورود به مقطع کارشناسی‌ارشد بوده اما بدون استفاده از این سهیمه و از طریق آزمون ورودی در آن مقطع پذیرش شده باشد، آیا از امتیاز مربوط به آن بهره‌مند می‌شود؟

خیر! چنانچه فرد به واسطه سهمیه استعداد درخشان و بدون آزمون در دوره کارشناسی‌ارشد به تحصیل مشغول شود، می‌تواند از امتیاز آن استفاده کند.

 

۵۱-منظور از رتبه‌های برتر آزمون ورود به دوره کارشناسی ارشد، رتبه در گرایش است یا رتبه کلّ در کد رشته امتحانی؟

منظور رتبه کلّ در کد رشته امتحانی اعلام شده است.

 

۵۲-آیا داشتن اختراع هم مشمول کسب امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی می‌شود؟

بله! مخترعان برگزیده بنیاد ملّی نخبگان چنانچه شرایط اولیه را داشته باشند می‌توانند درخواست خود را در سامانه بارگذاری کنند. بنیاد درخواست آنان را مانند سایر متقاضیان بررسی می کند. شایان ذکر است اختراع سطح ۱، ۲ و ۳ بنیاد ب به عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می‌شود و هر یک از آنها بر حسب میزان مشارکت دارای امتیاز ویژه‌ای است.

 

۵۳-اگر متقاضی اطلاعات خلافی را در سامانه بارگذاری کند چه می‌شود؟

چنانچه خلاف اطلاعات بارگذاری شده توسط متقاضی در هر مرحله از بررسی مشخص شود، هم از تسهیل نظام وظیفه و هم از تمامی تسهیلات بنیاد برای همیشه محروم می‌شود. همچنین عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام تا به لحاظ حقوقی موضوع را پیگیری کند.

 

۵۴-آیا در انتخاب متقاضیان استفاده از تسهیلات نظام وظیفه، تفاوت رشته‌های تحصیلی دیده شده است؟

بله! باتوجه به تفاوتی که از نظر آموزشی در رشته‌ها وجود دارد، سازمان سنجش آموزش کشور برای معدل رشته‌ها، ضریب مؤثری تعیین کرده است که بنیاد در بررسی سوابق متقاضیان آن را لحاظ می‌کند.
همچنین باتوجه به اینکه فعالیت های نخبگانی که بنیاد در نظر گرفته است در برگیرنده طیف متفاوتی از فعالیت‌ها است بنابراین هر فرد می‌تواند با کسب امتیاز از فعالیت‌های مرتبط با رشته تخصصی خود در قیاس با سایر افراد قرار بگیرد.

 

۵۵-چنانچه دانش‌آموخته‌ای به‌طور عادی مشغول خدمت نظام‌وظیفه باشد، آیا می‌تواند درخواست بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی را ارائه کند؟

بله! چنانچه دانش آموخته در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه باشد و شرایط بهره‌مندی از تسهیلات نظام ‌وظیفه تخصصی بنیاد را احراز کند، می‌تواند درخواست خود را در پایگاه اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند. درصورت برگزیده شدن، متقاضی می‌تواند باقیمانده زمان خدمت سربازی خود را با انجام طرح پژوهشی به پایان برساند.

 

۵۶-چنانچه با درخواست دانش‌آموخته برای بار اول موافقت نشود، آیا امکان ارسال مجدد درخواست برای بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه وجود دارد؟

چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود یک بار دیگر (در محدوده دوره‌مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواست‌های دیگر تنها شش ماه پس از زمان آخرین درخواست وی امکان‌پذیر است.

 

۵۷-چرا به دانشجویان تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تعلق نمی‌یابد؟

در دوره تحصیل انتظار این است دانشجو وقت خود را برای آموزش و فعالیت‌های آموزشی صرف کند و جداشدن وی از محیط علمی، به‌شدت بر کیفیت تحصیل وی تأثیر منفی می‌گذارد، به‌همین دلیل این تسهیلات دوره دانشجویی حذف شده است.

 

۵۸-متقاضیان ‌درخواست بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی فنّاور را چگونه ارسال کنند؟

دانش‌آموختگان چنانچه متقاضی بهره‌مندی از تسهیلات نظام‌وظیفه فنّاور باشند،‌ می‌باید پس از دریافت معرفی نامه از شرکت دانش بنیان اطلاعات خود و درخواست بهره‌مندی از تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی بنیاد (soraya.bmn.irبارگذاری کنند.

 

۵۹-چه کسی باید فعالیت‌های انجام شده در شرکت‌ِ متقاضی را تأیید کند؟

فعالیت‌هایی که متقاضی در شرکت  انجام داده ( ازقبیل عضویت در هیئت مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تمام وقت در شرکت) باید از سوی شرکت گزارش و در مرکز شرکت ها بررسی و تأیید شود.

 

۶۰-آیا مشمولانی که دارای غیبت نظام وظیفه هستند درصورت داشتن شرایط می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملّی نخبگان استفاده کنند؟

بنیاد ملّی نخبگان بدون در نظر گرفتن غیبت متقاضیان وضعیت آنان را بررسی می‌کند و درصورت احراز شرایط برگزیدگان را به ستاد کلّ نیروهای مسلح معرفی می‌کند و تعیین تکلیف درباره غیبت برگزیدگان توسط ستاد کل انجام می‌شود.

۶۱-آیا بنیاد می‌تواند محل خدمت دانش‌آموخته را تعیین کند؟

خیر! براساس توافق انجام شده با ستاد کلّ نیروهای مسلح، بنیاد مسؤولیت شناسایی مشمولان و ستاد کلّ مسؤولیت تعیین محل خدمت و طرح پژوهشی را برعهده دارد.

 

۶۲-آیا خود مشمولان می‌توانند محل خدمت خود را تعیین کنند؟

خیر! ستاد کلّ نیروهای مسلح باتوجه به تخصص و رشته متقاضی، محل خدمت متقاضی را تعیین می‌کند.

 

۶۳-آیا امکان درخواست تجدید نظر به نتیجه درخواست تسهیلات نظام وظیفه تخصصی وجود دارد؟

بله! چنانچه متقاضی به نتیجه درخواست خود معترض باشد و درخواست بررسی مجدد درخواست خود را داشته باشد می‌تواند با مراجه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی: http://ask.bmn.ir) اطلاعات و درخواست خود را بارگذاری کند. شایان ذکر است به هیچ عنوان به پرسش‌هایی که از طریق مراجعه حضوری یا مکتوب برای بنیاد ارسال می‌شود پاسخ داده نمی‌شود.

 

۶۴-آیا متقاضی مجاز است هم از مسیر «دانش‌آموخته‌برتر دانشگاه» و هم مسیر «دانش‌آموخته‌برتر فنّاور» تقاضای خود را ارائه کند؟

بله! چنانچه دانش‌آموخته شرایط هر دو مسیر را داشته باشد مجاز است از هر مسیر بنا به تمایل خود اقدام کند.

 

۶۵-درصورت وجود ابهام در استفاده از این تسهیلات چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟

چنانچه متقاضی پرسشی درباره استفاده از تسهیلات داشته باشد با مراجه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد (به نشانی:http://ask.bmn.ir ) اطلاعات و پرسش خود را بارگذاری کند.

 1. نحوه ارسال درخواست استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی چگونه است؟

پاسخ: دانش‌آموختگان داخل کشور برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی دانشگاهی و تسهیلات نظام‌وظیفۀ فنّاور می‌باید به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به نشانی: (http://sina.bmn.ir/) مراجعه ودرخواست خود را ارسال کنند.

دانش‌آموختگان دانشگاه‌­های خارج از کشور نیز برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی غیرمقیم باید به پایگاه اطلاعاتی متخصصان غیرمقیم به نشانی: (http://international.bmn.ir ) مراجعه ودرخواست خود را بارگذاری کنند.

 1. مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نخبگانی که فرد می‌تواند با احراز آن‌ها، امتیاز کسب کند چیست؟

پاسخ: مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نخبگانی به شرح زیر است:

الف- موفقیت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و …)

ب- کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد

ج- برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانه مورد تأیید بنیاد

د‍- برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های قرآنی مورد تأیید بنیاد

ه‍- اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور (عضو هیئت‌مدیره، مدیرعامل و فعالیت تمام‌وقت در شرکت دانش‌بنیان و فناور)

 1. چه مواردی به‌عنوان امتیاز فعالیت‌های فناورانه اشتغال در شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور محاسبه می­گردد؟

پاسخ: الف- امتیاز «فعالیت تمام‌وقت در شرکت دانش‌بنیان و فناور» به ازای هر سه ماه فعالیت متقاضی محاسبه می‌­شود.

ب- امتیاز « سمت سازمانی در شرکت» بر اساس نوع سمت سازمانی و تاریخ شروع به فعالیت به ازای هرماه فعالیت متقاضی محاسبه می‌­شود.

ج- امتیاز «مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان و فناور» برای متقاضی که دست‌کم سه ماه مدیرعامل شرکت بوده و به ازای هرماه، محاسبه می‌­شود.

د- امتیاز «عضو هیئت مؤسس شرکت دانش‌­بنیان و فناور» برای متقاضیانی که در اولین دوره تشکیل شرکت عضو هیئت مؤسس شرکت دانش‌­بنیان و فناور بوده­اند، محاسبه می‌­شود.

ه- امتیاز « عضویت در هیئت‌مدیره شرکت دانش­‌بنیان و فناور» برای متقاضیانی که دست‌کم سه ماه عضو هیئت‌مدیره شرکت دانش‌­بنیان و فناور بوده و همچنان نیز عضو هیئت‌مدیره باشد به ازای هرماه محاسبه می­‌شود.

و- امتیاز « فروش مربوط به کالا و خدمات» که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکرشده باشد به ازای هر سه میلیارد ریال محاسبه می­‌شود.

 1. چه نوع فعالیتی در شرکت دانش­‌بنیان و فناور از مصادیق فعالیت­‌های نخبگانی محسوب می­‌شود؟

پاسخ: عضویت در هیئت‌مدیره، عضویت در هیئت مؤسس، مدیریت عامل و فعالیت تخصصی تمام‌وقت در شرکت مصادیقی از فعالیت‌های نخبگانی مربوط به دانش‌آموختۀ برتر فنّاور است.

 1. میزان فروش صندوق­های سرمایه‌گذاری جسورانه و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: با توجه به اینکه صندوق­های سرمایه‌گذاری جسورانه و شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار، در اظهارنامه مالیاتی خود عموما به‌طور مستقیم فروشی درج نمی‌نمایند، به‌جای محاسبه فروش مندرج در اظهارنامه، از میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برای سهمیه و امتیازبندی این نهادها استفاده می­گردد.

 1. بیمه افراد فعال در صندوق­های سرمایه‌گذاری جسورانه چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: درصورتی‌که بیمه این افراد توسط صندوق­های سرمایه‌گذاری جسورانه پرداخت گردد، مبنای محاسبه بیمه پرداختی از طریق صندوق خواهد بود و درصورتی‌که این بیمه از طریق مدیر صندوق پرداخت‌شده باشد، مبنای محاسبه بیمه پرداختی از طریق مدیر صندوق خواهد بود.

 1. آیا افراد مستقر در شتاب‌دهنده کسب‌وکار ملزم به دارا بودن بیمه برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت می­‌باشند؟

پاسخ: با توجه به اینکه افراد فعال در استارتاپ‌های مستقر در شتاب‌دهنده، عموما دارای بیمه نمی‌باشند، صرفا شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار مجازند بر مبنای سهمیه خود، افرادی که سابقه بیمه ندارند را نیز برای بهره‌مندی از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت معرفی نمایند.

 1. آیا مدیرعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ملزم به دارا بودن شرط بیمه می‌باشند؟

پاسخ: با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت بر مبنای قانون، ملزم به بیمه نمودن خود نیست، شرط دارا بودن حداقل سه ماه بیمه برای مدیرعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور حذف گردد.

 1. سهمیۀ شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصیِ فنّاور چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: هر یک از شرکت‌های مشمول می­تواند در بدو امر یک نفر و به ازای هر سه میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر پنج نفر نیروی کارشناسی شاغلِ تمام‌وقت در شرکت (بر اساسفهرست بیمه)، یک نفر دیگر را که دارای شرایط اولیه است معرفی کند.

 1. حداکثر سهمیۀ هر شرکت برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه چقدر است؟

پاسخ: سهمیۀ هر شرکت در هرسال (و بر اساس سال مالی شرکت) بر مبنای میزان فروش و افراد شاغل در آن تعیین شده است.

 1. چنانچه شرکتی از سهمیۀ خود در آن سال استفاده نکند، آیا سهمیۀ آن قابل‌انتقال به سال آتی است؟

پاسخ: خیر، سهمیۀ هر شرکت بر اساس سال مالی شرکت تعیین می‌شود و صرفاً برای همان سال قابل‌استفاده است.

 1. چنانچه متقاضی یک‌بار درخواست استفاده از تسهیلات را در سامانه بارگذاری کند و با آن مخالفت شود، آیا امکان ارسال درخواست مجدد وجود دارد؟

پاسخ: بله، متقاضی می‌تواند با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود حداکثر یک‌بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواست‌های  دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی  امکان پذیر است.

 1. دانش‌آموختگان کدام مقطع تحصیلی می­توانند متقاضی استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی باشند؟

پاسخ: این تسهیلات به دانش‌آموختگان برترِ دوره کارشناسی و دانش‌آموختگان برترِ دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعطا می‌شود. نکتۀ مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش‌آموخته باشد.

الف) انجام پروژه جایگزین خدمت

 1. تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت برای افراد فعال در شرکت‌های دانش­‌بنیان و فناور (دانش‌­آموختگان برتر فناور) با چه هدفی به دانش‌آموختگان اعطامی‌­شود؟

پاسخ: این تسهیلات باهدف حفظ ارتباط کاری دانش­آموختگان برتر فناور مشمول خدمت نظام‌وظیفه شاغل در شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور با این شرکت‌ها اعطا می‌­شود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌­شود و بعد از اجرای پروژه پژوهشی موردنیاز یکی از سازمان‌های دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت خود را دریافت می­نماید. با این شرایط فرد فعال در شرکت‌های مورد تایید می­تواند در طول انجام پروژه تحقیقاتی، برحسب صلاحدید سازمان دفاعی یا دولتی، به‌صورت پاره‌وقت در محل آن سازمان حضور یابد و ارتباط کاری خود را با شرکت حفظ نماید.

 1. چنانچه دانش‌آموخته موسسه‌­های علمی در یکی از شرکت‌های دانش­‌بنیان و فناور به فعالیت مشغول باشد، با چه شرایطی به‌عنوان دانش‌آموخته برتر مشمول تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت می­‌شود؟

پاسخ: فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف- بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی وی در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموختۀ مؤسسه­ای خارج از کشور باشد، این مهلت به شش سالارتقا می­یابد.

ب– در حال حاضر به‌صورت تمام‌وقت در شرکت دانش‌­بنیان و فناور موردنظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دستکم سه ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ج- امتیاز موردنیاز برای بهره‌مندی از این تسهیلات به شرح  جدول زیر است:

حدنصاب امتیازهای موردنیاز
مقطع دانش‌آموختگی فعالیت‌های فناورانه مجموع امتیازات موردنیاز (مجموع امتیاز فعالیت‌های فناورانه و علمی)
کارشناسی دست‌کم ۶۰ امتیاز دست‌کم ۱۰۰ امتیاز
کارشناسی ارشد دست‌کم ۶۰ امتیاز دست‌کم ۱۱۰ امتیاز
دکتری تخصصی دست‌کم ۶۰ امتیاز دست‌کم ۱۲۰ امتیاز
 1. آیا دانشجویان می‌توانند از تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت بهره‌مند شوند؟

پاسخ: تنها دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از دفاع موفقیت­ آمیز از طرح پیشنهادی رسالۀ دکتری )پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع خود می­‌توانند هم‌زمان با گذراندن رسالۀ دکتریاز تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی بهره‌مند شوند.

 1. آیا دانش‌آموختگان دوره­‌های دکتری حرفه­‌ای و تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز می­‌توانند از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟

پاسخ: بله، دانش‌آموختگان دوره­های «دکتری حرفه­ای پزشکی» مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش‌آموختگان دوره  «کارشناسی ارشد»  محسوب می­‌شوند و دانش‌آموختگان دوره­های «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی و فلوشیپ» مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش‌آموختگان دوره « دکتری تخصصی » محسوب می­‌شوند.

 1. شرایط دانش‌آموختگان کارشناسی برای بهره­‌مندی از تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت چیست؟

پاسخ: دانش‌آموختگان کارشناسی باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموختۀ مؤسسه­ای خارج از کشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.

ب- در حال حاضر به‌صورت تمام‌وقت در شرکتِ موردنظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست‌­کم سه ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ج- حداقل امتیاز موردنیاز از فعالیت‌های نخبگانی را کسب کرده باشد.

 1. آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام‌وظیفه می‌تواند برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت درخواست ارسال نماید ؟

پاسخ: بله و در این صورت سابقۀ بیمۀ پرداختی متقاضیانی که در حین گذراندن دوره خدمت نظام‌وظیفه هستند، تا قبل از تاریخ شروعِ خدمت آنان در نظر گرفته خواهد شد.

 1. کدام‌یک از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌های مورد تایید برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت شناخته می‌شوند؟

پاسخ: هر یک  از شرکت‌های فعال در حوزه فنّاوری ازجمله شرکت‌ها و مؤسسه­‌های دانش­‌بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش­‌بنیان و تجاری‌­سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/۸/۱۳۸۹و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و مانَک‌های علم و فنّاوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی‌شده از سوی ستادهای توسعه فناوری‌­های راهبردی، شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار دارای مجوز از مرکز شتاب دهی نوآوری، صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق­‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌­ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر مشمول استفاده از این تسهیلات می­گردند.

 1. آیا موضوع اجرای طرح برای گذراندن خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی توسط بنیاد تعیین می­‌شود؟

پاسخ: خیر، موضوع و مکان طرح­های پژوهشی بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین می‌شود.

 1. آیا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دوره آموزش نظامی دارند؟

پاسخ: بله، این دوره برای آشنایی با اصول دفاع شخصی و به مدت ۴۵ روز در دو مقطع زمانی(تیرماه و دی‌ماه هرسال) برگزار می­‌شود.

 1. زمان دوره خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی چه مدت است؟

پاسخ: حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفۀ سایر مشمولان هم‌تراز (حدودا یک سال) است.

 1. آیا مشمولان می‌­توانند در دوره خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟

پاسخ: خیر! مگر اینکه دانشجوی دوره دکتری تخصصی و در حال گذراندن رساله باشند.

 1. دانش‌آموختگان کدام مقطع تحصیلی می­‌توانند متقاضی استفاده از تسهیلات انجام پروژه جایگزین خدمت باشند؟

پاسخ: این تسهیلات به دانش‌آموختگان برترِ دوره کارشناسی و دانش‌آموختگان برترِ دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی اعطا می‌شود. نکتۀ مهم آن است که فرد باید در زمان تقاضا دانش‌آموخته باشد.

 1. دانش‌آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی فنّاور استفاده کنند؟

پاسخ: دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور حداکثر ظرف سه سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش‌آموختگی و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور حداکثر ظرف شش سال بعد از تاریخ رسمیِدانش‌آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

 1. آیا مقاله نیز به‌عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می­‌شود؟

پاسخ: بله، مقالات سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد (و دانشجویان دکتری) و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان مقطع دکتری به‌عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می‌شود و هر یک دارایامتیازی است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله، کسی نمی‌تواند از این تسهیل بهره‌مند شود.

 1. در صورت وجود ابهام در استفاده از این تسهیلات به چه نحوی می­توان آن را برطرف کرد؟

پاسخ: چنانچه متقاضی پرسشی درباره استفاده از تسهیلات داشته باشد با مراجعه به پایگاه اطلاعات و پرسش اطلاعاتی بنیاد به نشانی: (http://ask.bmn.ir) سوالات خود را بارگذاری کند.

لینک مربوط به سوالات متداول تسهیلات نظام‌وظیفه در سایت بنیاد ملی نخبگان

 1. متقاضیان در چه بازه‌های زمانی می‌­توانند درخواست خود را برای بهره‌­مندی از تسهیلات برای بنیاد ارسال کنند؟

پاسخ: متقاضیان می­توانند در هرزمانی که دانش‌آموخته شوند، مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی در سامانه بارگذاری کنند و بنیاد حداکثر تا ۴۵ روز پس از بارگذاریدرخواست، سوابق را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند.

 1. چه مواردی به‌عنوان امتیاز فعالیت‌های فناورانه اشتغال در شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور محاسبه می­‌گردد؟

پاسخ: الف- امتیاز «فعالیت تمام‌وقت در شرکت دانش‌بنیان و فناور» به ازای هر سه ماه فعالیت متقاضی محاسبه می‌­شود.

ب- امتیاز « سمت سازمانی در شرکت» بر اساس نوع سمت سازمانی و تاریخ شروع به فعالیت به ازای هرماه فعالیت متقاضی محاسبه می‌­شود.

ج- امتیاز «مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان و فناور» برای متقاضی که دست‌کم سه ماه مدیرعامل شرکت بوده و به ازای هرماه، محاسبه می‌­شود.

د- امتیاز «عضو هیئت مؤسس شرکت دانش‌­بنیان و فناور» برای متقاضیانی که در اولین دوره تشکیل شرکت عضو هیئت مؤسس شرکت دانش‌­بنیان و فناور بوده­اند، محاسبه می‌­شود.

ه- امتیاز « عضویت در هیئت‌مدیره شرکت دانش‌­بنیان و فناور» برای متقاضیانی که دست‌کم سه ماه عضو هیئت‌مدیره شرکت دانش‌­بنیان و فناور بوده و همچنان نیز عضو هیئت‌مدیره باشد به ازای هرماه محاسبه می‌­شود.

و- امتیاز « فروش مربوط به کالا و خدمات» که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکرشده باشد به ازای هر سه میلیارد ریال محاسبه می‌­شود.

 1. آیا شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه باید فروش در اظهارنامه داشته باشند؟

پاسخ: خیر، شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات مربوط به نظام‌وظیفه نیازی به دارا بودن فروش نمی‌باشند.

 1. نحوه انجام خدمت وظیفه تخصصی به چه صورت است؟

پاسخ: در صورت تایید و معرفی فرد متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح، فرد با مراجعه به ستاد کل نیروهای مسلح به یکی از سازمان‌های دفاعی و یا دولتی معرفی خواهد شد تا بر اساس نیاز سازمان پذیرنده، پروژه تحقیقاتی به‌عنوان جایگزین خدمت به فرد تخصیص یابد.

 1. با توجه به اینکه فرد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت به‌عنوان جایگزین خدمت، باید پروژه تحقیقاتی خود را در یکی از سازمان‌های دفاعی یا دولتی انجام دهد، آیا می‌تواند همچنان در شرکت خود به فعالیت ادامه دهد ؟

پاسخ: بله، همان‌طور که افراد در زمان تحصیل و هم‌زمان با انجام پروژه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری امکان فعالیت در شرکت را داشته است، به‌طور مشابه می­تواند هم‌زمان با انجام پروژه جایگزین خدمت، همچنان به فعالیت خود در شرکت ادامه دهد. همچنین افراد مشمول این طرح از مزایای دوره آموزشی ویژه برخوردار خواهند شد.

 1. تفاوت افراد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت با افراد دارای کسر خدمت چیست؟

پاسخ: به‌طورکلی افراد دارای کسری خدمت، به‌طورمعمول بخشی از خدمت خود را به‌عنوان پروژه انجام داده و مابقی را بایستی به‌طور عادی دوران خدمت وظیفه را سپری نماید. اما افراد مشمول این طرح علاوه بر استفاده از مزایای دوره آموزشی ویژه می­توانند به‌عنوان جایگزین خدمت وظیفه، پروژه تحقیقاتی انجام دهند.

 1. تفاوت افراد مشمول تسهیلات پروژه جایگزین خدمت با افراد دارای امریه سازمانی چیست؟

پاسخ: به‌طورکلی افراد دارای امریه سازمانی علاوه بر افزایش مدت زمان خدمت به ۲۴ ماه، ملزم به حضور تمام‌وقت در سازمان مربوط خواهند بود، اما افراد مشمول این طرح علاوه بر استفاده از مزایای دوره آموزشی ویژه می­توانند به‌عنوان جایگزین خدمت وظیفه، پروژه تحقیقاتی انجام دهند.

 1. افراد کلیدی فعال در شرکت‌های مستقر در مرکز رشد و یا پارک‌های علم و فناوری چگونه می‌توانند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت ارسال نمایند؟

پاسخ: افراد فعال در شرکت‌های مستقر در مانَک‌های علم و فناوری و مرکز رشد درصورتی‌که شرکت دارای شرایط لازم (دارای اظهارنامه مالیاتی، دارای مجوز فناورانه) باشند، برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه sina.bmn.ir مراجعه نموده و بعد از تکمیل اطلاعات و بارگذاری کاربرگ معرفی‌نامه رسمی شرکت مستقر در مانَک‌های علم و فناوری و مراکز رشد برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی (تکمیل‌شده در سربرگ پارک یا مرکز رشد) و همچنین معرفی‌نامه شرکت (تکمیل‌شده در سربرگ شرکت) در سامانه مذکور، درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

 1. آیا شرکت‌های مستقر در مرکز رشد و یا پارک‌های علم و فناوری ملزم به دارا بودن مجوز فناورانه می­‌باشند؟

پاسخ: بله، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ملزم به داشتن مجوز فناورانه بوده و در زمان ارسال تقاضا توسط فرد باید مجوز فناورانه نیز در سامانه ثریا ارسال گردد.

 1. افراد کلیدی فعال در شرکت‌های معرفی‌شده توسط صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق­‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و شتاب‌دهنده‌ها چگونه می‌توانند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت ارسال نمایند؟

پاسخ: افراد فعال در شرکت‌های مورداشاره درصورتی‌که شرکت دارای شرایط لازم (دارای اظهارنامه مالیاتی) باشند، برای استفاده از این تسهیلات باید به سامانه sina.bmn.ir مراجعه نموده و بعد از تکمیل اطلاعات و بارگذاری کاربرگ معرفی‌نامه رسمی شرکت برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی از سوی: شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار دارای مجوز از مرکز شتاب دهی نوآوری، صندوق‌­های سرمایه‌گذاری جسورانه دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی (تکمیل‌شده در سربرگ نهادهای مذکور) و همچنین معرفی‌نامه شرکت (تکمیل‌شده در سربرگ شرکت) در سامانه مذکور، درخواست خود را جهت بررسی ارسال نمایند.

 1. آیا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مشمول این تسهیلات می­‌شوند؟

پاسخ: بله، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیری که به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌­ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر رسیده باشند، مشمول استفاده از این تسهیلات می­گردند.

 1. شرکت‌هایی که معیارهای مربوط به آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را احراز نمی‌کنند، می‌توانند از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت استفاده نمایند؟

پاسخ: شرکت‌هایی که از تاریخ معین، معیارهای مربوط به آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را احراز نمی­‌نمایند، به مدت شش ماه فرصت بهره‌مندی از تسهیلات پروژه جایگزین خدمت نخبگان فناور را خواهند داشت.

ب- امریه در شرکت دانش‌بنیان

 1. تسهیلات امریه در شرکت دانش‌بنیان برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور (دانش­‌آموختگان برتر فناور) با چه هدفی به دانش‌آموختگان اعطا می­‌شود؟

پاسخ: این تسهیلات باهدف انجام خدمت نظام‌وظیفه در محل شرکت اعطا می‌­شود. فرد متقاضی با اعطا این تسهیلات پس از احراز امتیازهای لازم، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می‌­شود و بعد از انجام دوره آموزشی در مراکز آموزشی نزاجا، برای انجام خدمت نظام‌وظیفه از طریق معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به شرکت متقاضی مامور خواهد شد.

 1. چنانچه دانش‌آموخته موسسه­‌های علمی در یکی از شرکت‌های دانش‌­بنیان و فناور به فعالیت مشغول باشد، با چه شرایطی می‌تواند از تسهیلات امریه در شرکت دانش‌بنیان استفاده نماید؟

پاسخ: فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف- دارای مدرک کارشناسی و بالاتر باشد.

ب– در حال حاضر به‌صورت تمام‌وقت در شرکت دانش‌­بنیان و فناور موردنظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دستکم سه ماه اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ج- فرد برای استفاده از طرح سرباز امریه نباید دارای برگ اعزام به خدمت با مهر غیبت (۹۰ روز اضافه‌خدمت) باشد.

د- فرد با توجه به امتیازبندی شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی حداقل ۶۰ امتیاز کسب نموده باشد.

 1. آیا دانشجویان می‌توانند از تسهیلات امریه در شرکت دانش‌بنیان بهره‌مند شوند؟

پاسخ: خیر، تمامی افراد مشمول این تسهیلات لازم است فارغ‌التحصیل موسسه‌های علمی باشند.

 1. آیا دانش‌آموختگان دوره­‌های دکتری حرفه‌­ای و تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز می­توانند از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی استفاده کنند؟

پاسخ: بله، دانش‌آموختگان دوره­های «دکتری حرفه­ای پزشکی» مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معادل با دانش‌آموختگان دوره  «کارشناسی ارشد»  محسوب می­‌شوند و دانش‌آموختگان دوره­های «تخصصی و فوق تخصصی بالینی و پزشکی و فلوشیپ» مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معادل با دانش‌آموختگان دوره « دکتری تخصصی » محسوب می‌­شوند.

 1. آیا فرد در زمان انجام خدمت نظام‌وظیفه می‌تواند برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت درخواست ارسال نماید ؟

پاسخ: خیر، فرآیند تکمیل اطلاعات و ارائه درخواست حداقل ۳ ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسال درخواست اعزام، تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز لازم را طی نموده است) و در صورت تایید فرد و شرکت، فرد از طریق معاونت  علمی و فناوری به ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان نیروی امریه معرفی خواهد شد.

 1. آیا موضوع و شرح فعالیت برای گذراندن خدمت نظام‌وظیفۀ در شرکت به چه نحوی انجام می‌شود ؟

پاسخ: موضوع و مکان فعالیت فرد در شرکت، به پیشنهاد شرکت و با تایید معاونت علمی و فناوری مشخص خواهد شد.

 1. آیا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی نیاز به گذراندن دوره آموزش نظامی دارند؟

پاسخ: بله، گذراندن این دوره برای افراد امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان در یکی از مراکز نزاجا است.

 1. زمان دوره خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی چه مدت است؟

پاسخ: زمان دوره خدمت نظام‌وظیفه به‌صورت امریه به همراه دوره آموزشی ۲۴ ماه است و فرد در تمام طول خدمت در شرکت، تابع مقررات شرکت خواهد بود.

 1. آیا مشمولان می­‌توانند در دوره خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی به تحصیل مشغول شوند؟

پاسخ: خیر، کارکنان وظیفه درصورتی‌که در مقاطع تحصیلی بالاتر قبول شوند، مشروط بر این‌که از زمان فراغت از تحصیل در مقطع قبلی بیش از یک سال نگذشته باشد ادامه تحصیل آنان با معرفی ارائه نامه از سازمان وظیفه عمومی و معرفی از سوی معاونت علمی و فناوری به سازمان مامور کننده و اعلام ترخیص به سازمان وظیفه عمومی بلامانع خواهد بود.

 1. دانش‌آموختگان تا چه زمانی فرصت دارند از تسهیلات نظام‌وظیفۀ تخصصی فنّاور استفاده کنند؟

پاسخ: دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور حداکثر ظرف سه سال بعد از تاریخ رسمیِ دانش‌آموختگی و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور حداکثر ظرف شش سال بعد از تاریخ رسمیِدانش‌آموختگی مجازند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

 1. آیا مقاله نیز به‌عنوان فعالیت نخبگانی محسوب می­‌شود؟

پاسخ: بله، مقالات سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد (و دانشجویان دکتری) و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان مقطع دکتری به‌عنوان فعالیت نخبگانی متقاضیان در نظر گرفته می‌شود و هر یک دارایامتیازی است لیکن صرفاً به استناد داشتن مقاله، کسی نمی‌تواند از این تسهیل بهره‌مند شود.

 1. در صورت وجود ابهام در استفاده از این تسهیلات به چه نحوی می­توان آن را برطرف کرد؟

پاسخ: چنانچه متقاضی پرسشی درباره استفاده از تسهیلات داشته باشد، می‌تواند از طریق شماره تماس ۰۲۱۸۳۵۳۴ موضوع را با مرکز مشاوره دانش‌بنیان سوال خود را مطرح نماید.

 1. متقاضیان در چه بازه‌های زمانی می­‌توانند درخواست خود را برای بهره‌مندی از تسهیلات امریه در شرکت در سامانه سینا ارسال کنند؟

پاسخ: ارسال درخواست حداقل ۳ ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسال درخواست اعزام، تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز لازم را طی نماید تا در صورت تایید فرد و شرکت، فرد از طریق معاونت به ستاد کل نیروهای مسلح به‌عنوان نیروی امریه معرفی گردد.

 1. آیا شرکت‌های دانش­‌بنیان و فناور برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه باید فروش در اظهارنامه داشته باشند؟

پاسخ: بله، شرکت‌ها برای استفاده از تسهیلات امریه در شرکت دانش‌بنیان و فناور باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان فروش بر مبنای اظهارنامه داشته باشند.

 1. نحوه انجام خدمت به‌صورت امریه در شرکت به چه صورت است؟

پاسخ: در صورت تایید و معرفی فرد متقاضی به ستاد کل نیروهای مسلح، فرد بعد از انجام دوره آموزشی به معاونت علمی و فناوری معرفی‌شده و از طریق معاونت به شرکت تخصیص خواهد یافت.

 1. آیا فرد امریه در شرکت، می‌تواند فعالیت خود را به‌صورت دورکاری انجام دهد؟

پاسخ: خیر، شرکت اجازه واگذاری انجام کار به‌صورت دورکاری به کارکنان وظیفه مامور را ندارد.

 1. در صورت تخطی فرد یا شرکت از قوانین و مقررات ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و یا معاونت علمی و فناوری نحوه ادامه خدمت فرد چگونه خواهد بود؟

پاسخ: در صورت تخطی امریه توسط ستاد کل نیروهای مسلح و یا معاونت علمی و فناوری رییس جمهور لغو خواهد شد و شرکت باید در اسرع وقت نسبت به تسویه‌حساب و اعاده فرد به معاونت اقدام نماید.

 1. شیوه نظارت بر فرد در زمان انجام خدمت فرد در شرکت چگونه خواهد بود ؟

پاسخ: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و ستاد کل نیروهای مسلح به‌منظور نظارت بر روند اخذ کارکنان وظیفه مامور بازدیدهای تصادفی و یا غیر تصادفی از محل فعالیت فرد در شرکت انجام خواهد داد و شرکت باید اسناد و مدارک مرتبط با فرد در شرکت را در دسترس قرار دهد.

 1. حقوق و مزایای فرد در طول زمان خدمت در شرکت به چه نحوی پرداخت خواهد شد ؟

پاسخ: شرکت موظف است حقوق و مزایا و بیمه خدمات درمانی و تکمیلی کارکنان وظیفه مامور را مطابق مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح پرداخت نماید و گزارشی از پرداخت‌های خود را به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ارسال کند.

 1. هزینه دوره آموزشی و نظارت بر فرآیند اجرا به چه نحوی پرداخت خواهد شد ؟

پاسخ: شرکت موظف است پرداخت هزینه مربوط به گذراندن دوره آموزشی و نظارت بر فعالیت فرد را تقبل نموده و در زمان مشخص‌شده توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور اقدام به واریز هزینه نماید. مبلغ مربوط به دوره آموزشی با توجه به مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح بوده و مبلغ نظارت بر فرآیند  توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ابلاغ خواهد شد.

 1. موضوع فعالیت فرد در شرکت به چه نحوی مشخص می‌گردد؟

پاسخ: موضوع فعالیت وظیفه مامور در شرکت مطابق “کاربرگ پیشنهادی فعالیت کارکنان وظیفه مامور”  مشخص خواهد شد و در صورت هرگونه تغییر در این رابطه شرکت موظف است به‌طور رسمی  به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور اطلاع‌رسانی نماید. کارکنان وظیفه مامور را در موضوع فعالیت مشخص‌شده برای وی به خدمت گیرد (استفاده فرد در خارج از این موضوع ممنوع است).

 1. شرکت چه مبالغی را باید برای جذب کارکنان وظیفه مامور (امریه) پرداخت نماید؟

پاسخ: شرکت موظف به پرداخت هزینه‌های زیر خواهد بود:

حقوق و مزایا فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

بیمه پایه و تکمیلی فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

بیمه بازنشستگی فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

هزینه آموزشی فرد بر مبنای ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

هزینه نظارت بر اجرا بر مبنای اعلام معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

به این صورت که هزینه آموزشی و نظارت (حدود ۳ میلیون تومان) در ابتدای اجرای فرآیند و حقوق و مزایا به‌علاوه بیمه فرد به‌صورت ماهانه به‌حساب فرد و حساب‌های مشخص‌شده از سوی ستاد کل واریز خواهد شد.

بر این اساس برای تضمین پرداخت­های شرکت به کارکنان وظیفه مامور، بر اساس میزان حقوق فرد در طول خدمت، شرکت چک با مبلغ معین (بر مبنای مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح) به‌عنوان تضمین به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تحویل خواهد داد.

 1. شرکت در طول خدمت فرد چه مستنداتی را باید به معاونت علمی و فناوری ارسال نماید؟

پاسخ: شرکت موظف هر سه ماه گزارشی از شرح فعالیت و حضور فرد (به همراه میزان مرخصی استحقاقی و استعلاجی) به همراه مستندات پرداختی به فرد در شرکت را به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ارسال نماید.

 1. میزان مرخصی استحقاقی و استعلاجی فرد بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

پاسخ: شرکت موظف است با توجه به مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، مرخصی استعلاجی و استحقاقی کارکنان وظیفه مامور را ارائه نماید.

 1. مدت انجام پروژه جایگزین خدمت چند ماه است؟

۱.۱.  حداقل زمان انجام پروژه جایگزین خدمت ۱۴ ماه و حداکثر ۱۹ ماه بوده که با احتساب ۲ ماه دوره آموزشی ۲۱ ماه می باشد.

۱.۲.  درصورتیکه انجام طرح پژوهشی در کمتر از مدت ذکرشده به اتمام برسد، سازمان های بکارگیرنده می توانند از همکاری نخبگان در راستای پروژه تحقیقاتی خود استفاده نمایند.

 1. چگونه باید برای انجام دوره آموزشی مخصوص نخبگان اقدام کرد؟ زمان اعزام آن چه موقع است؟ یگان آموزش دهنده کجاست ؟

۲.۱.  برای ثبت نام، ۲ ماه قبل از شروع دوره باید در مرکز نخبگان نام نویسی کرد. محل یگان آموزش دهنده برای یکم دی ماه، پادگان شهدای وظیفه نزاجا (۰۱)، و محل یگان آموزش دهنده برای یکم تیر ماه، پادگان شهید مدرس کرج سپاه می باشد.

 1. اگر در زمان انجام خدمت سربازی یا دوران آموزشی، نخبگی احراز شود چه باید کرد؟

۳.۱.  در هر دو صورت با توجه به نوبت دهی مرکز نخبگان، به این مرکز مراجعه کرده، نامه رهاسازی از یگان خدمتی توسط مرکز نخبگان صادر می شود.

 1. مراحل معرفی برای انجام پروژه جایگزین خدمت چگونه است؟

۴.۱.  پس از احراز نخبگی توسط سامانه ثریا، با توجه به نوبت دهی مرکز نخبگان، به این مرکز مراجعه کرده و با همراه داشتن مدارک اولیه تشکیل پرونده ( مدارک مورد نیاز جهت معرفی)، به سازمان مشخص شده توسط مرکز نخبگان معرفی می شوید.

 

 1. چگونه می­توان محل انجام پروژه جایگزین خدمت را تغییر داد؟

۵.۱.  تغییر محل انجام پروژه جایگزین خدمت به هیچ عنوان امکان­پذیر نیست. تنها در صورت عدم نیاز سازمان معرفی شده به تخصص شخص و نامه کتبی عدم نیاز آن سازمان و بررسی نامه توسط مرکز نخبگان در صورت صلاح دید به سازمان دیگری معرفی صورت می­گیرد.

 1. پس از معرفی طی چه مدت می­توان به سازمان معرفی شده مراجعه کرد؟

۶.۱.  پس از معرفی مرکز نخبگان، شخص باید ظرف دو هفته خود را به سازمان بکارگیرنده معرفی کند.

 1. مراحل شروع به کار از طرف مرکز نخبگان به  چه صورت است؟

۷.۱.  نامه تاییده پروپوزال به همراه خود پروپوزال باید توسط سازمان بکارگیرنده به مرکز نخبگان ارسال شود. پروپوزال مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز به اصلاح، موارد مورد نظر همراه نامه شروع به کار به سازمان به کارگیرنده ارسال می­شود. لازم به ذکر است موارد اصلاحی باید در اولین گزارش پیشرفت کار لحاظ شود.

 1. مدت ۱۴ ماه پروژه جایگزین خدمت از چه زمانی محاسبه می­شود؟

۸.۱.  پس از معرفی شخص به سازمان مربوطه برای انجام پروژه تحقیقاتی، شخص باید برای تصویب پروپوزال خود اقدام ­کند. پس از تصویب پروپوزال، سازمان بکارگیرنده نامه­یتاییدیه پروپوزال به همراه خود پروپوزال را به مرکز نخبگان ارسال می­کند. تاریخ نامه­ی تاییده پروپوزال توسط مرکز نخبگان ملاک شروع ۱۴ ماه پروژه جایگزین خدمت است.

 1. پس از مراجعه به سازمان معرفی شده طی چه مدت می­توان پروپوزال خود را تصویب نمود؟

۹.۱.  این مدت بستگی به سازمان مربوطه و توانایی شخص در تهیه و تصویب پروپوزال دارد. اگر زمان تصویب پروپوزال به طول انجامید، شخص باید مرکز را درباره­ی علت تاخیر در جریان بگذارد تا وضعیت وی توسط مرکز نخبگان مورد بررسی قرار­گیرد.  حداکثر مدت زمان تصویب پروپوزال ۲ ماه می باشد.

 1. میزان حقوق و بیمه در مدت انجام پروژه جایگزین خدمت چگونه است؟

۱۰.۱.                   سازمان بکار گیرنده موظف است پس از مجوز شروع به کار ارسال شده توسط مرکز نخبگان، جهت برقراری حقوق و بیمه شخص اقدام کند.

۱۰.۲.                   حقوق و بیمه باید تا انتهای مدت زمان انجام پروژه یعنی حداکثر ۱۹ ماه برقرار باشد.

 1. آیا حضور مداوم جهت انجام پروژه جایگزین خدمت الزامی است؟

۱۱.۱.                   حضور شخص در سازمان های بکارگیرنده بصورت تمام وقت و الزامی است اما میزان حضور شخص با توجه به نیاز سازمان معرفی شده و توسط خود سازمان تعیین می­گردد.

۱۱.۲.                   در صورت نیاز سازمان برای حضور تمام وقت نخبگان، باید شرایط مورد نیاز برای خوراک ، پوشاک و مسکن فرد توسط سازمان بکارگیرنده فراهم شود.

 1. از چه زمانی حقوق و بیمه بر قرار می شود؟

۱۲.۱.                   پس از رسیدن نامه شروع به کار به سازمان بکارگیرنده، آن سازمان باید برای برقراری حقوق و بیمه اقدام کند.

 1. چگونه نامه تاییدیه پروپوزال به مرکز نخبگان تحویل داده شود؟

۱۳.۱.                   نامه تاییدیه پروپوزال باید به همراه خود پروپوزال توسط سازمان بکارگیرنده به مرکز نخبگان تحویل داده شود.

 1. چگونه گزارش پیشرفت به مرکز نخبگان تحویل داده شود؟

۱۴.۱.                   گزارش پیشرفت پروژه ابتدا باید به سازمان بکارگیرنده تحویل داده شود، سپس سازمان بکارگیرنده نامه تاییده گزارش پیشرفت را به مرکز نخبگان ارسال می­کند. ( ارسال این گزارش الزامی بوده و در صورت عدم ارسال آن این مرکز از ارائه هر گونه خدمات به نخبگان معذور است ) .

 1. چه تعداد گزارش پیشرفت باید تحویل داده شود؟

۱۵.۱.                   حداقل سه گزارش پیشرفت باید به مرکز نخبگان تحویل داده شود.

 1. نحوه گرفتن گواهی اشتغال به خدمت چگونه است؟

۱۶.۱.                   برای ارائه هر گونه گواهی اشتغال به خدمت، مجوز شروع بکار از طرف مرکز نخبگان الزامی است. لازم به ذکر است بعد از گزارش پیشرفت اول می­توان گواهی اشتغال به خدمت برای آزاد سازی مدرک تحصیلی صادر کرد.

 1. نحوه گرفتن مجوز خروح از کشور چگونه است؟

۱۷.۱.                برای گرفتن مجوز خروج از کشور، نامه از سازمان بکارگیرنده با ذکر تاریخ رفت و برگشت، کشور و علت سفر الزامی است.با ارائه این نامه به مرکز نخبگان مجوز خروج از کشور بررسی می شود.

 1. آیا می­توان زودتر از چهارده ماه پروژه خود را تحویل داد؟

۱۸.۱.                   خیر. در این صورت به میزان ماه های باقی مانده پروژه جدید تعریف شده و شخص موظف است آن را انجام داده تا مجموع چهارده ماه کامل شود.

۱۹.چه اقداماتی برای پایان کار لازم است؟

۱۹.۱.                   پس از دفاع پروژه در سازمان بکارگیرنده، نامه اتمام پروژه از طرف سازمان بکارگیرنده صادر می­شود. این نامه به همراه کتاب گالینکور شده و سی دی، با فرمت مشخص شده، باید به مرکز نخبگان تحویل داده شود. بعلاوه مدارک صدور کارت نیز باید برای تکمیل پرونده توسط خود شخص به مرکز نخبگان تحویل داده شود.

۲۰.در چه صورت می­توان پروژه کسری خدمت را به عنوان پروژه جایگزین خدمت تحویل داد؟

۲۰.۱.                   در صورتی که پس از گذراندن مراحل پروژه کسر خدمت، نخبگی شخص احراز شود و میزان کسر خدمت وی چهارده ماه یا بیشتر باشد، می­توان این کار را انجام داد. بدین منظور باید نامه کسر خدمت به همراه کتاب گالینکور شده و سی دی، با فرمت مشخص شده، به مرکز نخبگان تحویل داده شود. بعلاوه مدارک صدور کارت نیز باید برای تکمیل پرونده توسط خود شخص به مرکز نخبگان تحویل داده شود.

۲۱.نحوه گرفتن نامه پایان کار به چه صورت است؟

۲۱.۱.                   پس از تحویل کلیه مدارک ذکر شده برای پایان کار، شخص می­تواند یک نامه،برای ارائه به سازمان مشخص دریافت کند.

 1. موارد الزامی برای پاسخ گویی به ایمیل چیست؟

۲۲.۱.                   نام و نام خانوادگی

۲۲.۲.                   کد ملی

۲۲.۳.                   شماره پرونده (در صورت نداشتن یا فراموشی تاریخ نامه بنیاد نخبگان)

۲۲.۴.                    درخواست(حداکثر ۲خط)

 

 

 1. زمانی که دفترچه اعزام به خدمت را پست کرده و هنوز جواب نامه بنیاد ملی نخبگان مشخص نشده است چه باید کرد؟

۲۳.۱.                   در صورت عدم جواب بنیاد ملی و پایان فرجه معافیت باید به صورت عادی برای اعزام به خدمت اقدام نمایید. به محض دریافت جواب به مرکز نخبگان اطلاع داده و برای رها سازی از یگان خدمتی اقدام نمایید.

 1. در صورت داشتن سابقه خدمت قبلی یا گذراندن دوره آموزشی به صورت عادی برای تکمیل پروند چه اقداماتی لازم است؟

۲۴.۱.                   اگر سابقه خدمت قبلی دارید. باید از مرکز نخبگان نامه “درخواست سوابق خدمتی” دریافت کرده و کلیه سوابق خدمتی خود (آموزشی و یگان خدمتی) را به مرکز نخبگان تحویل دهید.

۲۴.۲.                   مدرک دوره ۴۵ روزه تکمیلی بسیج اگر تا انتهای سال ۱۳۹۵ باشد به جای مدرک آموزشی مورد قبول است.

 1. آیا کسر خدمت بسیج یا جبهه پدر در مدتچهارده ماه پروژه اعمال می شود؟

۲۵.۱.                   خیر. هیچ گونه کسری خدمت در چهارده ماه لحاظ نمی شود.

 1. آیا در حین خدمت می توان برای ادامه تحصیل اقدام کرد؟

۲۶.۱.                    در صورت ثبت نام برای ادامه تحصیل باید از طرح جایگزین خدمت انصراف دهید. بنا بر توافق بین بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم و سازمان وظیفه عمومی، نخبگان برای ادامه تحصیل باید نامه پایان کار خود را تحویل مرکز نخبگان داده باشند.

۲۶.۲.                    تحصیل در دوره پست دکتری و فلوشیپ در داخل کشور حین خدمت بلامانع است.

 1. آیا پس از تحویل مدارک پایان کارمی توان برای ادامه تحصیل اقدام کرد؟

۲۷.۱.                   بله. بنا بر توافق بین بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم و سازمان نظام وظیفه، نخبگان برای ادامه تحصیل باید نامه پایان کار و مدارک صدور کارت خود را تحویل مرکز نخبگان داده باشند.

 1. برای تحویل مدرک تحصیلی آیا می توان گواهی اشتغال به خدمت را تحویل داد؟

۲۸.۱.                   خیر. باید آخرین مدرک تحصیلی که فارغ التحصیلی شما در آن ذکر شده است را تحویل دهید.

۲۸.۲.                   گواهی موقت پایان تحصیل یا نامه ای که دانشگاه به سازمان وظیفه عمومی ارسال میکند مبنی بر پایان تحصیل و معرفی به خدمت سربازی.

 1. آیا برای معرفی مجدد مدارک لازم است؟

۲۹.۱.                لازم به ذکر است جهت معرفی مجدد، تمامی مدارک اولیه معرفی را مجددا به همان تعداد همراه داشته باشید.

 1. برای اطمینان از رسیدن نامه به مرکز نخبگان برای هر گونه اقدام بعدی چه باید کرد؟

۳۰.۱.                   باید شماره و تاریخ دقیق ارسال نامه را یک هفته بعد از ارسال سازمان دریافت کرده و به مرکز نخبگان اطلاع دهید.

 1. پس از بازگشت از خارج از کشور چه باید کرد؟

۳۱.۱.                   پس از بازگشت از خارج کشور باید نامه لغو تعهد خود را که از سازمان وظیفه عمومی دریافت کرده اید به مرکز نخبگان تحویل دهید. لازم به ذکر است نامه ذکر شده برای صدور کارت الزامی است.

 1. مدت زمان پاسخ گویی به نامه معرفی چقدر است؟

۳۲.۱.                   مدت زمان پاسخ گویی سازمان بکارگیرنده به نامه معرفی ارسالی از مرکز نخبگان، حداکثر دو ماه می باشد.

کلیدواژه خود را وارد کنید