امروزه می­دانیم که داشتن یک ایده خوب و سرمایه کافی، شرط لازم شروع یک کسب و کار موفق هست اما شرط کافی نیست، داشتن یک برنامه­ریزی دقیق با توجه به شرایط اقتصادی، کسب اطلاعات دقیق و علمی از بازار هدف، رقبا و منابع مختلف مورد نیاز از ضروریات موفقیت در کسب و کار است، فلذا هر کسب و کار برای اجرایی شدن باید دنبال تدوین طرح کسب و کار خود باشد که طی آن یک چشم انداز کلی از کسب وکار، خط مشی های ایجاد و توسعه­ی ایده، خدمات و محصولات، اهداف و و جه تمایز صاحب ایده را مطرح نماید، چرا که یک طرح کسب و کار خوب، نشان دهنده تسلط و اشراف کامل صاحب کسب و کار به تمام ابعاد کار است و این موضوع می­تواند حامیان و سرمایه­گذاران را در تصمیمات آتی شان رهنمون سازد.

شرکت سنجش با هدف کمک به صاحبان ایده و کسب و کار یا سرمایه­گذاران برای اطلاع از جوانب مختلف پروژه و پیشرفت آن، ایجاد یک چهارچوب منطقی و حساب شده تا توسعه­ی ایده، ایجاد سندی برای معرفی طرح و ایده به خواهان احتمالی طرح و همچنین ایجاد معیاری برای سنجش وضعیت واقعی ایده یا کسب و کار پا به عرصه تدوین طرح و مدل کسب و کار نهاد و تاکنون بیش از 500 طرح کسب و کار، حدود 300 خلاصه طرح کسب و کار، بیش از 1000 خلاصه مدیریتی طرح­های فناورانه را با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، پارک فناوری پردیس، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، صندوق نوآوری و شکوفایی و مجموعه­ای از شرکت­های خصوصی ارایه کرده است.