مطالعه بازار بین الملل

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه با توجه به رسالتی که در اکوسیستم فناوری بر دوش خود می­بیند جهت شناسایی ، معرفی و ترویج بازارهای دانش­بنیان در سرتاسر جهان به مطالعه و بررسی کشورهای مختلف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته و با داشتن دانش ظرفیت تولیدی محصولات و شرکت­های دانش بنیان در امر توسعه صادرات در کنار مرکز تعاملات بین الملل فعالیت می کند.

single_project