مشاوره و تهیه نسخه تجاری­سازی

تجاری سازی در واقع روند حرکت و یا فرآیند معرفی یک محصول جدید و یا حتی یک روش تولید جدید به بازار است؛ تجاری­سازی را در تعریفی دیگر می­توان به عنوان رویه آغازین تبدیل یک نوآوری یا خلاقیت به یک محصول یا خدمت یا فرآورده قابل ترقی تجاری تعریف نمود.بنابراین برای اینکه نتایج تحقیقات در بازار به ثمر نشسته و کسب منافع از سرمایه­گذاری­های انجام شده صورت گیرد، نیازمند عواملی چون تحقیق و بررسی مناسب، توسعه محصولات، آزمایش­های میدانی و در نهایت انتقال تکنولوژی با استفاده از ابزارهای حقوقی مناسب خواهیم بود که تمام این موارد مستلزم وجود ساختاری است که علاوه بر توجه به ضرورت محصول یا نوآوری حاضر در بازارهای مختلف و کشور، در بیشترین حالت ممکن ابهامات را رفع نموده و ارتباط اهداف صاحبان کسب و کار را با اهداف خریداران یا سرمایه­گذاران روشن نماید.
از آنجاییکه چنین ساختاری نیازمند نگاه تخصصی و همه جانبه می­باشد و بعضا صاحبان کسب و کار به تمام ابعاد آن واقف نیستند ضرورت حضور تسهیلگرانی در این حوزه مشخص شد فلذا شرکت سنجش با بیش از 4سال سابقه فعالیت در حوزه مذکور، در تلاش است تا با طراحی چرخه تحقق فرآیند تجاری سازی و کاستن حداکثر ابهامات به پیشبرد اهداف صاحبان طرح و کسب و کار و اهداف عالیه کشور و سازمان­های کارفرما همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک فناوری پردیس، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوین، بنیاد ملی نخبگان، جهاد دانشگاهی و مجموعه­ای از شرکت­های خصوصی کمک نماید.

single_project