ارزیابی فناوری

با توجه به جایگاه اقتصاد دانش بنیان به عنوان راهبرد اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع امروزی و همچنین وجود منابع مالی محدود برای حمایت از شرکت­های دانش بنیان که تعداد قابل توجهی را به خود اختصاص می­دهند، ضرورت تمرکز و شناخت مستمر ویژگی­های این شرکت­ها اعم از قبول یا رد، صحت و سقم فعالیت و همچنین روند فعالیت آنها نسبت به خط مشی های تعیین شده در چهار حوزه: علمی و تحقیقاتی، اقتصادی و فناوری، تعامل و هم افزایی و سازمانی و پرسنلی مورد بررسی قرار می­گیرد تا منابع مالی حمایتی محدود درست در اختیار شرکت­های فعال و کارآمد قرار گیرد.
شرکت سنجش در طول 7سال حضور خود در این عرصه، تلاش نموده است تا به سفارش سازمان­های کارفرما همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و پارک فناوری پردیس، بیش از 300 شرکت­ را در امر خطیر و حساس سنجش فناوری، بررسی و ارزیابی نماید و نتایج آن را با بالاترین کیفیت و کمترین ضریب خطا به منظور تصمیم­گیری­های آتی در اختیار کارفرمایان قرار دهد.

single_project