برگزاری کارگاه آموزشی ( در حوزه مدیریت کسب و کار)

توجه خاصی که طی دهه اخیر در جهان به نیروی انسانی فعال در صنایع مختلف شده است، حاکی نقش موثر این بخش از منابع در اقتصاد و جامعه است بنابراین با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تأثیرات عمیق آن در مسائل اجتماعی و اقتصادی و همچنین نیاز سازمان­ها به افرادی متخصص در هر جایگاه شغلی، ضرورت توجه بیشتر به تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان ابزاری مهم در ارتقا کیفیت خدمات، محصولات و ابداع و نوآوری هر صنعت ایجاد شد. به همین منظور راهی که مناسب­ترین شیوه­ی تحقق این امر است، دوره­های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و بعضا بلندمدتی است که برای رده­های شغلی مختلف طراحی شده است.

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه در راستای تحقق رسالت خویش و پاسخگویی به نیاز متقاضیان متعدد و با بهره گيري از اساتيد مسلط بر ابعاد كاربردي و نظري فضاي كسب و كار اهدفي چون:

  • ایجاد تحول در بخش­های تخصصی و همچنین ارتقای دانش،
  • بینش و مهارت مدیران و کارشناسان سازمان­ها،

اقدام به برگزاری دوره­های آموزشی کوتاه­مدت و بلند مدت در سطوح مقدماتی و تکمیلی نموده است.

single_project