برنامه ریزی استراتژیک

يك برنامه ريزي استراتژيك فرآيندي است كه طي آن مديران ارشد اجرايي و عملياتي برنامه­های استراتژيك سازمان را طراحي مي­كنند. در واقع برنامه استراتژيك، بستر يا چارچوبي است براي عملي ساختن تفكر استراتژيك و هدايت عمليات تا منجر به تحقق نتايج مشخص و برنامه ريزي شده گردند. چنين چارچوبي داراي هفت عنصر مأموریت سازمان، تحلیل استراتژیک، استراتژی، اهداف بلند مدت، برنامه­های تلفیقی، پیش­بینی­های مالی و خلاصه اجرایی خواهد بود.

اگرچه هريك از اين عناصر به طور مستقل و جدا توسعه و تكامل مي يابد، ولي بين آنها يك ارتباط دروني نيز وجود دارد. آنها بر روي هم ابزار مديريتي مهمي را تشكيل مي دهند كه با استفاده از آن مي توان ماهيت و مفهوم اصلي سازمان، جهت گيري كلان يا استراتژي مناسب و نقشه راهنماي لازم براي پياده سازي استراتژي اتخاذ شده و دستيابي به نتايج بلند مدت را نيز تعيين كرد و به مخاطبان و ذی نفعانی که میزان استقرار استراتژی سازمان یا شرکت برای ایشان مهم است ارایه نمود.

شرکت سنجش با تمرکز بر ضرورت لزوم توجه به این مورد در خدمات خود سعی نموده است تا به نحوی شایسته شرکت­ها یا سازمان­ها را در این امر همراهی و هدایت نماید.

single_project