تدوین گزارش امکان سنجی FS

با توجه به اینکه گزارشات امکان سنجی، فرآیندی کنترل شده برای مشخص شدن همزمان مشکلات و مزایای اجرای یک پروژه یا ورود یا عدم ورود به یک موقعیت سرمایه­گذاری است، ضرورت تدوین این گزارشات که به طور استاندارد باید توسط اشخاص ثالث که ذی نفع نبوده و می­تواند راهنمایی به دور از سوگیری به سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر ارایه دهد، دیده می­شود چرا که  در طول سال­های اخیر، بسیاری از طرح­های بزرگ و کوچک صنعتی، بدون رعایت اصول و استانداردهای لازم که ریشه در عدم شناخت چارچوب و ارکان بازار دارد، تنها با پیروی از فرآیند نه چندان مستحکم آزمون – خطا و یا به استناد چشم اندازهای دروغین و سطحی بازار، با تحمیل سرمایه­های گزاف، در شرایط بسیار نابسامانی بسر می­برند. شرکت سنجش علی رغم وجود موانع و تنگناهای بسیار ساختاری و اجرایی تلاش نموده است تا با اتخاذ روش­های نوین و کاربردی و بهره­گیری از آخرین آمار و اطلاعات موجود در مراکز معتبر و پردازش آن، در پیش­بینی روند آتی طرح­ها به صاحبان یا سرمایه­گذاران و موسسات تأمین مالی کسب و کار کمک نماید.
در همین راستا شرکت شرکت سنجش با بیش از 500 طرح توجیهی که توسط کارشناسان این شرکت در حوزه­های مختلف و به سفارش کارفرمایان خود اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری نانو، بنیاد ملی نخبگان و پارک فناوری پردیس به ارایه این خدمت در طول فعالیت خود نموده است.

single_project