ارزیابی معافیت مالیاتی شرکت های واقع در پارک های فناوری و دانش بنیان

براساس ماده «9» قانون حمايت از شرکت­ها و مؤسسات دانش بنيان ، واحدهاي فناوري(پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارک­هاي علم و فناوري که با مجوز وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ايجاد مي شوند و در جهت انجام مأموريت هاي محوله به فعاليت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت(رئيس) پارک از معافيت مالياتي موضوع ماده(13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود. همچنین شرکت های دانش­بنیان بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان سطح ۱ اعم از نوپا و تولیدی سطح ۱ از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً برای درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان است. توجه نمایید که معافیت مالیات بر درآمد باید ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان در حوزه فناوری برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوطه باشد. به عبارت بهتر معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً مربوط به درامدهای ناشی از مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان است که هرساله توسط کارگروه ارزیابی به اداره امور مالیاتی ارسال می‌شود. در این راستا شرکت سنجش فناوری خاورمیانه به عنوان کارگزار پارک های علمی و فناوری از جمله پارک فناوری پردیس و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری با بهره­گیری از ظرفیت مشاوران و خبرگان فنی در زمینه های علمی مختلف و کارشناسان باتجربه مالی و مالیاتی در ارزیابی شرکت های واقع در پارک های فناوری و دانش بنیان و ارائه گزارش کامل فنی و مالی برای هر شرکت فعالیت می کند.

single_project