پرداخت و ثبت نام در رویداد

رویداد 1

  • نشانی پستی

  • ثبت نهایی و خرید

  • قیمت: 50,000 تومان
    ایده تاب یک رویداد آخر هفته ای برای به ثمر رساندن استارتاپ شما
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 20 را وارد نمایید .
    درصورتیکه یک تیم هستید، لطفاً به تعداد افراد تیم بلیط تهیه نمایید.
  • 0 تومان