مشاوره و تهیه نسخه تجاری سازی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
دسته بندی : برچسب ها :

تجاری سازی را می توان به عنوان رویه آغازین تبدیل یک نوآوری یا خلاقیت به یک محصول/ خدمت یا فرآورده قابل ترقی تجاری تعریف نمود. بنابراین برای اینکه نتایج تحقیقات در بازار به ثمر نشسته و کسب منافع از سرمایه گذاری های انجام شده صورت گیرد، نیازمند عواملی چون تحقیق و بررسی مناسب، توسعه محصولات، آزمایش های میدانی و در نهایت انتقال تکنولوژی با استفاده از ابزارهای حقوقی مناسب خواهیم بود که در بیشترین حالت ممکن، ابهامات را رفع نموده و ارتباط اهداف صاحبان کسب و کار را با اهداف خریداران یا سرمایه گذاران روشن نماید. شرکت سنجش با بیش از ۴سال سابقه فعالیت، خدمات ارزنده ای به سازمان های ذیل داشته است:

–           معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

–           پارک فناوری پردیس

–           صندوق نوآوری و شکوفایی

–           بنیاد ملی نخبگان

–           جهاد دانشگاهی و مجموعه ای از شرکت¬های خصوصی

 

تجربه موفق:

تهیه نسخه تجاری سازی ۵۰ طرح مربوط به نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان، طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۱