ثبت اختراع و تحلیل پتنت
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
دسته بندی : برچسب ها :

اهمیت تدوین و تکمیل مدارک ثبت اختراع در استحکام چارچوب حقوقی آن و همچنین ضرورت بهره گیری از متخصصین حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراع از یک سو و نیاز به تحلیل پتنت ها (که توصیف کننده یک اختراع و موید وضعیت تکنولوژیکی و میزان ریسک و بازده و سایر موارد موثر می باشد) در کشورهای در حال توسعه که دائما با چالش های متعددی رو به رو هستند، و از آنجاییکه ضرورت حضور قدرتمند در بازارهای بین المللی از طریق نوآوری و پیاده سازی هوشمندانه و سریع پیشرفت های فناوری در مقابل منابع عظیم طبیعی که روزگاری مورد توجه بوده است، از سوی دیگر، ضرورت حضور و فعالیت شرکت سنجش گردید تا با بهره گیری از کارشناسان زبده به عنوان ابزاری قدرتمند، در راستای خدمت رسانی هرچه کاملتر با تعیین جهت گیری های بلندمدت تحولات تکنولوژی و با به کارگیری روش¬هایی همچون پیش بینی فناوری، آینده نگاری فناوری، نگاشت فناوری و تدوین استراتژی فناوری در سطح کلان و استراتژیک، چراغ راه شرکت های های تک باشد.