ارزیابی و رتبه بندی بنگاه های اقتصادی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
دسته بندی : برچسب ها :

گسترش بازارهای مالی و وابستگی روزافزون فعالیت اقتصادی به تأمین منابع مالی از طریق بازار پول و سرمایه، ضرورت بررسی و رتبه‌بندی عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها با بهره‌گیری از شاخص‌های علمی و با اتکا به ابزار و شاخص‌های علمی، میزان ظرفیت و پتانسیل‌های بالقوه و توانایی‌های بالفعل بنگاه‌ها را به منظور ارائه تصویر روشن و بی‌طرفانه با حفظ محرمانگی اطلاعات مالی ایشان، برای تأمین کنندگان منابع مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را به امری حیاتی تبدیل کرده است. اهدافی که شرکت ها در رتبه بندی بنگاه اقتصادی خود دنبال می کنند عبارتست از:

–           احصا جایگاه و فاصله شرکت در بین سایر شرکت ها

–           شناخت نقاط ضعف و قدرت شرکت و رفع و ا رتقای آن

–           ایجاد یک نظام خود کنترلی

 

شرکت سنجش تلاش دارد تا با بهره¬گیری از روش¬های اصولی و ساختاری منسجم و مدون، مراحل اعتبار سنجی بنگاه های اقتصادی را به منظور بهبود وضعیت موجود و توسعه بازار شفاف و منصفانه تا تحقق اهداف صاحبان کسب و کار و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاران و موسسات تأمین مالی در جامعه به انجام رساند.