موسسه توسعه فناوری نخبگان

طرح های دانش بنیان بر اساس ایده ای که از سوی کار آفرین ارایه می شود شکل گرفته و جهت صنعتی نمودن آن ایده مورد نظر، نیاز به تامین سرمایه دارند. کار آفرین در این مرحله با توجه به نو بودن طرح و ریسک بالا درنوع دانش فنی و بازار آن، نمی تواند به راحتی از تسهیلات سیستم های بانکی و صندوق های مالی موجود استفاده نماید. با توجه به این مشکلات، ضرورت داشتن سازمانی ویژه، جهت تامین این سرمایه خواهد بود و برای تامین سرمایه این نوع طرح های دانش بنیان، سرمایه گذاران خطر پذیر به وجود می آیند که سرمایه لازم کارآفرین را با تقبل ریسک بالا و بدون دریافت وثیقه را تامین می کنند و با مشارکت در طرح کارآفرین، دانش فنی وی را صنعتی نموده و به سمت موفقیت هدایت می نمایند. به همین منظور، موسسه توسعه فناوری نخبگان در سال ۱۳۸۱ به صورت یک موسسه غیر انتفاعی عام المنفعه و به عنوان یک موسسه سرمایه گذاری خطر پذیری (VC) تاسیس و به همت مدیران و کارشناسان خویش توانسته است تجربه سرمایه گذاری خطر پذیر را در ایران اجرا و پرتفویی (سبد سهام) از سهام شرکتهای تازه تأسیس تشکیل دهد.

اهم فعالیت ها:

در حال حاضر دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است