صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری  بر اساس ماده ۸ مصوبه جلسه شماره ۷۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره ۱۴۰۶۴/۹۰/دش مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ رئیس محترم جمهور تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است. صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور راه‌اندازی و شروع به فعالیت نموده است.

هدف صندوق تامین منابع مالی به منظور حمایت از کسب‌ و کارهای فناورانه، تجاری‌سازی طرح‌های نوآورانه و مشارکت در پروژه‌های حوزه زیست فناوری و رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکتها در مسیر تجاری‌سازی و تولید محصولات زیستی و ارتقای سطح کشور در این حوزه می‌باشد.

اهم فعالیت ها:

در حال حاضر دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است