نظرسنجی

مهمترین اقدام جاری شرکت

تست ۱

آدم های معمولی امید و آرزو دارند ، آدم های موفق برنامه و هدف
" مسعود وطن خواه"
ideas
طرح های ارسالی
485
conversation
مصاحبه های انجام شده
348
accept idea
طرح های تأیید شده
12
money
کمک های مالی (تومان)
37.500.000

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه پیامکی و ایمیلی شرکت از این پس اخبار و خدمات جدید ما را در تلفن همراه یا پست الکترونیک خود دریافت نمایید.

عنوان جدید

متن خبر اول در این قسمت قرار خواهد گرفت، پس شما می توانید در هر لحظه بهترین ها را بب...

ادامه خبر ...

عنوان خبر اول در این قسمت

متن خبر اول در این قسمت قرار خواهد گرفت، پس شما می توانید در هر لحظه بهترین ها را بب...

ادامه خبر ...

تست خبر

متن خبر اول در این قسمت قرار خواهد گرفت، پس شما می توانید در هر لحظه بهترین ها را بب...

ادامه خبر ...